Archiv autora: Kajman

Mezinárodní rok jeskyní a krasu

Zapojili jsme se do akce Mezinárodní rok jeskyní a krasu a zde pokračuje zpráva z této akce:

V jeskyni Velký pes jsme demontovali staré kolejnice a vynesli všechny pozůstatky po výkopových pracích (vozíky, lavory, zbytky koberců a jiných podložek) vyneseno bylo rovněž veškeré dřevo.

V jeskyni Rubešově jsme vyčistili prostor před jeskyní a v prvním dómu od odpadků. Průkop do zadních částí jeskyně je zavalen.

V Suchánkově propasti jsme vyčistili horizont pod prvním stupněm od pozůstatků po výkopových pracích (hřeby, kramle, kabely, sklo, karbid, plechovky). Ve druhém stupni je zřícená zapažená stěna, z níž trčí zbytky výdřevy. Pro sestup je potřeba další lano a vystrojení po protější stěně. Rovněž pro výstup do okna je zapotřebí nového vystrojení. Do propasti se tedy vydáme v brzké době ještě jednou, akci pravděpodobně spojíme s revizní návštěvou jeskyně Malého psa (ve stěně vedle Černého komína) kde se rovněž v 80. letech kopalo. Také jsme se dohodli na revizní návštěvě horního patra jeskyně Osmnáctky, kde se kdysi taktéž bádalo. No a když budeme v tom a máme Mezinárodní rok jeskyní a krasu, tak uvažujeme o revizi i v j. Řečišti, resp. v původním vchodu, dále v propasti Vinšulka, v j. U Jezevce a U Žida.

Zdeněk Motyčka

Šachta za Evropou a Indií zabezpečena

V únoru 2017 pokračovala činnost v šachtě za Evropou a Indií zabezpečením pomocí betonových zdí a skružemi. Byla to náročná činnost, hlavně transport a osazení skruží, které se museli dík úzkým vstupním profilům řezat na 3 díly. Vzniklé prstence se skládali na sebe a obsypávali vytěženým materiálem. Na třech místech se musela šachta zpevnit betonováním. Během srpna bylo dílo dokončeno osazením 24 metrů ocelových žebřů. Tedy vstupní část zřícené šachty je obnovena a činnost se přesune do dalšího stupně, kde bude nutné nahradit přes 50 let staré žebře.

Medúza 2017

Druhá půlka srpna patří již 14 let expedici Medúza která se zaměřuje na planinu Dalovica a jeskyni pod ní, na severu Černé Hory. Odjezd se nesl v duchu, že se jede jen něco dokončovat, neboť nápady na další výpady docházejí. Po návratu je to všechno jinak. Akce se nejvíce zaměřila na tvorbu nové mapy jeskyně. Celý tento nápad má počátek při expedici 2014, kdy nás vysoké vodní stavy nepustili za koncové sifony. Po další expedici v roce 2015 při objevech dalšího pokračování za koncovými sifony, jsme si ještě víc uvědomili nutnost vytvořit novou mapu. Nově objevené pokračování jsme mohli jen tak přibližně přikládat k původní srbské mapě, neboť veškerá měření po válečném období bývalé Jugoslávie zůstala někde nedostupná. Původní záměr zněl natáhnout alespoň hlavní polygonové tahy, protože bylo nepředstavitelné při jedné týdenní expedici ročně zmapovat jeskyni takového rozsahu. Nové přístroje a programy značně práci urychlili a když jsme na začátku letošní expedice začali spojovat jednotlivá měření, překvapilo nás jak málo chybí. Na konci expedice máme mapu 16 km jeskyně, dalších několik kilometrů zbývá jen zpracovat a napojit. Celkem nezmapováno zůstává několik spojovacích chodeb a obtokových kanálů. Odhadem délka jeskyně téměř jistě přesáhne 20 km.
Při expedici se polským kolegům podařilo proniknout nedaleko velkého dómu zvaného Katedrála do nových prostor které se částečně zmapovali.
Při takovém procesu tvorby nové mapy si člověk uvědomí, že to není záležitost nebo trofej jednotlivce, případně jednoho týmu. Jestli to má mít nějaký smysl, musí zůstat výsledky přístupné pro další badatele. Dík patří tvůrcům programu Therion, kteří svým počinem hodně mění.

 

Šachta za Evropou a Indií vytěžena!

Můžeme konstatovat, že na rok přesně od započetí prací na obnově zřícené šachty jsme dosáhli volných prostor horizontu jeskyní v šachtě  za Evropou a Indií. Při 37 převážně víkendových akcí jsme museli vytěžit 24 metrů suti a při dalších 15 jsme dosažené prostory zabezpečovali výdřevou. Dále budeme pokračovat zabezpečením vykopané šachty, aby pokud možno už nikdy nespadla.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medúza 2016

 

Další ročník speleologické expedice zaměřené na působení v krasové oblasti země Černá Hora při její severní hranici, celý pojala opět jeskyně Dalovica. Plán pokračovat s revizním mapováním celé jeskyně a dále explorovat byl naplněn z jedné půle. Původní záměr překonat koncový 4. sifon, vzdálený od vchodu bezmála 10 km byl odložen, po nedostatcích v osazení exploračního týmu. O to více jsme se činili při mapování dalších suchých částí nižší úrovně zvané Pomorsky Pút a důkladně jsme prokoumali, zmapovali suché části mezi sifony 1. (Čoryn) a 2. V této části, nad dómem zvaný Evženův Pahorek byl také vylezen stupeň na mohutném závalu, kde se další pokračování nejeví. Ovšem nebylo dosaženo úplného vrcholu, neboť domnělá galerie přechází v komín. Taktéž byly lezecky zkoumány dvě místa v úseku Lavirint mezi Gobelja 2 a sifonem 1. Několik míst bylo také zaměřeno pomocí zařízení radiomaják na povrch, pro porovnání z výsledky revizního měření v podzemí. Dosažené výsledky budou zpracovány a publikovány ve sborníku Speleofóra.
Expedice byla opět mezinárodní, potkali ze zde jeskyňáři z Polska, Čech a Srbska.

14211992_10211058678369524_3268939483634370920_n

Úklid v jeskyni

Dubnový víkend patřil zemi a tak se všude uklízelo. Zapojili jsme se také a demontovali jsme elektrické kabely, které byly taženy v nové části Sloupského Koridoru od vchodu, k 8. sifonu. 600 metrů elektrického kabelu pro napájení výkoných čerpadel bylo instalováno v létě roku 2009. Byl použit při několika pokusech vyčerpat 8. sifon a později i spojených hladin pod Bahnopádem v Šošůvském Koridoru. Čerpací pokusy nebyly úspěšné, zásoba vody je zde ohromná, navíc napájená z ne úplně známého zdroje. Později byl kabel využit i při napájení vrtacího kladiva při ražení průrazu nad 8. sifonem. Dokončením tohoto díla bylo dění v této části jeskyně ukončeno, tedy je na místě uklidit. Při vyzdvižení kabelů pomohli nadšenci, příznivci čehokoliv neobvyklého Geocaching 37. Patří jim dík. 1-IMG_20160416_131611