Šachta za Evropou a Indií

Během října 2015 začala obnova zřícené šachty za Evropou a Indií v obci Sloup. Šachta se zřítila při lokálním zemětřesení v roce 1964, kdy došlo rozsáhlému řícení v rozsedlině za skalním útvarem Evropa a Indie. V roce 1961 byla v této lokalitě týmem okolo O. Ondrouška objevena jeskyně, jejíž chodby dosahují délky bezmála kilometr. V jeskyni nebyl dokončen průzkum, proto jsme se pustili do obnovy, nebo také již čtvrté otvírky.

N. Amatérská jeskyně, záhada vodní hladiny ve Spojovací chodbě vyřešena!

Záhada neznámé volné hladiny v odbočce Spojovací chodby je vyřešena. Trvalo to přes rok, abychom nalezli odpověď na to, co je to za volnou hladinu která byla loni v srpnu „objevena“. Dalším průzkumům totiž zabránili prudké srážky z poloviny září 2014. „0“ jezero se zalilo a zůstalo zavřené až do poloviny července letošního roku. Bylo to s podivem, protože zemědělci, pěstitelé a dokonce i vodáci si naříkali na nedostatek vody po suchém jaru. Občas jsme někoho dostali konstatováním, my máme vody dost a nabídkou, že si klidně může nějakou odnést.

Po otevření „0“ jezera jsme prvně instalovali lepší, výkonnější hadici na snížení hladiny. Horní chodba, jejíž ústí je situováno cca 25 metrů od začátku Spojovací chodby u „0“ jezera, na 3 metrovém stupni, měřila po snížení koncové hladiny 50 metrů a denivelace byla spočítána na 5 metrů. Jedná se o tlakový kanál průměrných rozměrů 1,5 výšky na 1 metr šířky, bez sedimentů. Chodba vybíhá východním směrem, což při místní situaci okolních chodeb není příliš příznivý směr. Protože v poslední třetině chodba zase klesá, celkový rozdíl hladiny na dně Spojovací chodby (když tam je) a koncové hladiny se smrskne na 2 metry, kde přečerpávání samospádem spolehlivě funguje do vyrovnání hladin, což ovšem nestačí na další průnik, sifon zůstává zavřený. Proto byl loni uskutečněn rychlý potápěčský průzkum, který přinesl nadějné informace. Po 10 metrech s 2 metrovou hloubkou, byla popsána suchá chodba, která pokračuje stupněm, ale protože zde byl nalezen telefonní drát, další úvahy byly opatrné. Stáli jsme před dilema, zda dopravit ruční čerpadlo a „zbytek“ vody přečerpat a nebo přece jen nasadit ještě jednou potápěče a suché prostory za sifonem důkladněji prohlédnout, případně částečně zaměřit. Zvítězila druhá varianta, byla totiž o dost snazší. Druhá potápěcí akce byla stejně útočná jako první, museli jsme si vystačit se třemi lidmi. Start potápěče se několikrát opakoval, neboť byl problém s odvíjením šňůry z bubnu. Při těchto opravách jsme se dověděli, že pod vodou chodba mění směr k jihu, což poslalo potenciál případného objevování k nule, bylo nám jasné, že se vracíme zpět do známých prostor. Po 20 minutách, což ponor i z průzkumem trval, nás nepřekvapil výsledek. Po vynoření a zdolání cca 4 metrového stupně, prostory začaly vypadat povědomě. Opravdu, bylo to ústí Spojovací chodby pod dómem Marko Zahradníčka.

Vystopovali jsme tedy paralelní kanál Spojovací chodby, kterou využívá vzdutá Bílá voda, pro přelévání až do „0“ jezera. Prozkoumané prostory budou předmětem dokumentace a tím průzkum této záležitosti skončí. Přesně dle konstatování, stokrát se člověk vrací s nepořízenou, aby… se je1-DSC_0343-003dnou usmálo štěstí. Počítá to někdo?

Expedice Medúza 2015 úspěšná!

Expedice Medúza 2015 skončila úspěšně. Třetí sifon již není koncový, jeskyně je kilometr delší a do Srbska se jí zatím nechce, kopíruje hranici. Jednou odložená, tolik připravovaná a není lepší zadostiučinění, než konstatování úspěšná. K tomu patří poděkování celému týmu, který byl skvělý.

A ještě něco, máme tu čtvrtý sifon, který nosí označení koncový. Jak dlouho mu to vydrží? Takže chystáme další expedici Medúza? Myslím že se tu ještě potkáme :-).

11924288_10208143861500924_3182228997146149413_n

Monte Negro, expedice Medúza 2015

Přišel čas vyhrazený již letitou pravidelností zabalit materiál a vydat se na sever Černé Hory do jeskyně Djalovića. Plány už máme od loňského roku, co budeme v jeskyni dělat. Protože loni voda v jeskyni nechtěla (asi jsme byli nedostatečně připraveni), nemohli jsme se pokusit překonat koncový 3. sifon. Letos jsme neponechali nic náhodě, výstroj jsme zdokonalili, tým posílili a jeskyni na konci července prošli, abychom si byli jistí, že nic nestojí v cestě.
Tedy obojživelný tým má takřka pět dní na to, aby v koridorech směřujících pod srbskou hranici našel další pokračování. V jeskyni se také bude pokračovat v kontrolním mapování již známých částí a pokusně zkusíme odčerpat 1. sifon.
Plánů není málo, je potřeba vyrazit, léto se krátí, tak jedeme…. více informací nabízí www.speleomeduza.com

meduza

Nový Sloupský Koridor – 10. sifon má hloubku 44 metrů!

Několik let po objevech výrazného pokračování v tehdy ještě Šošůvské odbočce (2008), dnes Šošůvský Koridor, jsme konečně mohli realizovat průzkum 10. sifonu potápěčem. V cestě stál obtížný transport přes 8. sifon a víc jak kilometr dlouhý úsek jeskyních chodeb. Po realizaci průrazu nad 8. sifonem (leden 2014), již v cestě nic nebránilo. Tedy zbývalo nachystat materiál pro dva potápěče, pomocí podpůrného týmu ho dopravit na místo a realizovat ponor do tajemné hladiny, která je počátkem Sloupské větve Amatérské jeskyně a která je již několik stovek metrů za povrchovou hranicí krasu. Ale to hlavní tajemství bylo odhaleno až po vynoření! Potápěč dosáhl hloubky 44 metrů. Hloubka se zdá být konečná, zaplavená chodba zde začíná stoupat. Další pokračování průzkumu bude ovšem možné při této hloubce jen se speciální výstrojí.

Kajman

Podzimní planina Djalovića – Černá Hora listopad 2014

DSC02362Letošní rok je vhodný tak pro pěstitele ovocných stromů, tedy sadaře, všichni ostatní naříkají, včetně jeskyňářů. První část roku byla extrémně suchá, vše vypadalo stran jeskyňaření ve vodních jeskyních na velké žně. Ale jak to tak chodí už květnové povodně v Rumunsku cosi předznamenaly a další vývoj počasí zařídil konec plánů na objevování i ve zbytku Evropy. Při podzimní expediční akci jsme se zaměřili na to co by mělo jít dělat, třeba pokračovat v započatém mapování vstupních částí jeskyně Djalovića a víc se zaměřit na povrchový průzkum na stejnojmenné planině. Povrchový průzkum se odrážel od poznatků získaných důkladnou prohlídkou povrchu pomoci elektronického globusu Google Earth. Použití Google Earth při zkoumání povrchu, je jistě praktická věc. Dá se narazit na věci, které bychom asi při týdenní návštěvě obvykle jen jednou ročně neodhalili. Ovšem také nejsme první kdo zjistil, že tvrzení o jistém objevu na základě prohlížení GE, jsou velmi předčasné. Dobré tipy místních a samotný povrchový průzkum přináší důležitější poznatky. V mapování nebylo možné pokračovat, protože vodní stavy se ještě zhoršili a soustava jezer za vstupem byla jen obtížně prostupná na člunu. Doposud jsme se drželi znalostí místních, kteří nám doporučovali vhodné období průzDSC02362kumu jeskyně konec léta. Tak jsme si potvrdili doporučení a zjistili, že i zde je letos takřka stejný podzim jak doma, který může přinést spoustu srážek, tím spíš, když je tu docela blízko k moři. Kajman