Literatura

Za 30 let působení naší skupiny jsme výsledky naší práce publikovali v mnoha časopisech a publikacích. Zde uvádíme pouze základ bibliografie vztahující se k naší činnosti:

AUDY, Marek, 1993. Dámský závrt. Speleofórum ‘93. Brno: s. 18.  

AUDY, Marek, 1994a. Průzkum komínů v Nové Amatérské jeskyni. Speleofórum ‘94. Brno: s. 17–20.

AUDY, Marek, 1994b. Tennengebirge‚ 93. Speleofórum ’94. Brno: s. 74–75.

AUDY, Marek, 1995. Unikátní horní patro v Nové Amatérské jeskyni. Speleofórum ’95. Praha: Česká speleologická společnost, s. 9–10, ISBN: 80-85304-37-6.

AUDY, Marek, 1996. Lezení komínů ve Východní větvi – Nová Amatérská jeskyně. Speleofórum ’96. Praha: Zlatý kůň, s. 8, ISBN: 80-85304-43-0.

AUDY, Marek, 1999. Totes Gebirge – Brettstein. Speleofórum ’99. Praha: Zlatý kůň, s. 53–55. ISBN: 80-85304-65-1.

AUDY, Marek, 2000. Parohloch and Korallenhöhle auf dem Brettstein. Speleo Austria 2001.VHO Bad Mitterndorf. s. 98–101.  

BARÁK, Petr, KAMAN, Vít, SVOBODA, Tomáš, CRÎSTA, Raluca, 2014. Banát 2013 – úspěšný výzkum krasu Aninských a Lokvejských hor. Speleofórum 2014. Praha: Česká speleologická společnost, s. 97–102. ISSN: 1211-8397, ISBN 978-80-87857-16-8.

BARÁK, Petr, SVOBODA, Tomáš, 2016. Peștera de la Captare – linie prolomeny! Speleofórum 2016. Praha: Česká speleologická společnost, s. 88–92. ISSN: 1211-8397, ISBN: 978-80-87857-20-5.

CENDELÍN, Richard, SLEZÁK, Ladislav, MOKRÝ, Tomáš, 2017. Jeskyně za skalisky Evropa a Indie ve Sloupu ve světle tří generací. Speleofórum 2017. Praha: Česká speleologická společnost, s. 24–29. ISSN: 1211-8397, ISBN: 978-80-87857-22-9.

ČSS ZO 6-09 Labyrint, 2020. Zprávy z akcí [cit. 19.4.2020]. Dostupné z: http://labyrint.speleo.cz/index.php?sekce=akce.

ČSS ZO 6-17 Topas a 6-25 Pustý žleb, 1994. Amatérská jeskyně 1993 – Sborník zpráv. Archiv ZO ČSS 6-25.

ČSS ZO 6-17 Topas, 6-19 Plánivy a 6-25 Pustý žleb, 1995. Amatérská jeskyně 1994 – Sborník zpráv. Archiv ZO ČSS 6-25.

ČSS ZO 6-17 Topas, 6-19 Plánivy a 6-25 Pustý žleb, 1996. Amatérská jeskyně 1995 – Sborník zpráv. Archiv ZO ČSS 6-25.

ČSS ZO 6-25 Pustý žleb, Kronika jeskyňářské skupiny. Archiv ZO ČSS 6-25.

DVOŘÁČEK, Josef, 2013. Historie potápění v Českých zemích a na Slovensku. Ostrava: Moravapress, 692 s., ISBN: 978-80-260-4290-7.

DVOŘÁČEK, Miloslav, 2004. Skryté světy Yucatánu, film. ZM Production. 

DVOŘÁČEK, Miloslav, 2009. Skryté světy Yucatánu 2 – Megatherium, film. Miloslav Dvořáček.

FILIPPI, Michal, MOTYČKA, Zdeněk, ZHANG, Yuan Hai, ROWSELL, Phil, HAVLÍČEK, David, ZHANG, J., Identification and potential of a newly emerging geoheritage karst areas south of Hanzhong, central China. 

GROŠEK, Roman, 2004. Dobývání Punkvy pokračuje, film. Studio Hamilton.

GROŠEK, Roman, 2006a. Cesta za objevem, film. Studio Hamilton.

GROŠEK, Roman, 2006b. Za tajemstvím Banátu, film. Studio Hamilton.

GROŠEK, Roman, 2008. Planina, film. Studio Hamilton.

HOVORKA, Jiří, HUSÁK, Radoslav, PIŠKULA, Michal, SKOUMAL, David, SIROTEK, Jan, TRAVĚNEC, Fraňo, 2003. Jeskynní potápění, skripta. Brno: Česká speleologická společnost, 99 s.

HUTŇAN, Daniel, 2010. Mexiko – po stopách mastodonta. Speleofórum 2010. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost,
s. 59–63. ISSN: 1211-8397.

KAMAN, Vít, 2009. Banát 2008. Speleofórum 2009. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 73–74. ISSN:1211-8397.

KAMAN, Vít, 2010. Banát 2009. Speleofórum 2010. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 67–68. ISSN: 1211-8397.

KAMAN, Vít, 2021. Bádací deníky 2009–2021. Archiv ZO ČSS 6-25.

KAMAN Vít, BARÁK Petr, 2013. Exploration of the Jasanka Cave in Banat, Romania. Proceeding of 16th ICS, Brno, Czech Republic: Czech Speleological Society, s. 161–164. ISBN: 978-80-87857-08-3.

KAMAN, Vít, BARÁK, Petr, PAZDERKA, Vojtěch, 2013. Banát 2012. Speleofórum 2013. Praha: Česká speleologická společnost, s. 75–77. ISSN: 1211-8397.

KAMAN, Vít, PAZDERKA, Vojtěch, 2016. Banát 2015, Svatá Helena – jeskyně Rajka (Peștera Cicalavat). Speleofórum 2016. Praha: Česká speleologická společnost, s. 86–87. ISBN: 978-80-87857-20-5.

KAMAN, Vít, SIROTEK, Jan, 2011. Banát 2010. Speleofórum 2011. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 100–101.
ISSN: 1211-8397.

KUDA, František, SIROTEK, Jan, LEJSKA, Stanislav, 2021. Design laserového skenování Amatérské jeskyně – poznatky z dosud nejrozsáhlejšího 3D měření v jeskyních. Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021, XXVII. konference SDMG, z. s. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 9 s. ISBN: 978-80-248-4566-1.

LEJSKA, Stanislav ed., KUDA, František, SIROTEK, Jan, KNĚŽÍNEK, Karel, BÁRTA, Boleslav, BALDÍK, Vít, NEJEZCHLEB, Radek, TŮMA, Antonín, HADACZ, Roman, 2021. Velká říjnová povodeň 2020 aneb revoluce ve výškových poměrech v Amatérské jeskyni. Speleofórum 2021. Praha: Česká speleologická společnost, 40, s. 33–48. ISBN 978-80-87857-41-0.

MOKRÝ, Tomáš, 2004. Nové objevy mezi Amatérskou jeskyní a Macochou. Speleofórum 2004. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 5–6. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2005a. Nový vchod do Sloupského koridoru Amatérské jeskyně. Speleofórum 2005. Praha: Česká speleologická společnost, s. 14–15. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2005b. Příspěvek k hydrologii a hydrografii Sloupského potoka v Amatérské jeskyni a jeskyních Sloupsko-šošůvských na základě výzkumů z let 1997–2004. Speleofórum 2005. Praha: Česká speleologická společnost, s. 8–14. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2006. Průzkum jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka v roce 2005 – propojení Amatérské jeskyně a jeskyní Sloupsko-šošůvských. Speleofórum 2006. Praha: Česká speleologická společnost, s. 4–9. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2008. Problematika znečištění ponorné části Sloupského potoka, nové poznatky o hydrologii jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka – výzkumy v roce 2007. Speleofórum 2008. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 10–13. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2009. Překvapující poznatky o průběhu jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka – výzkumy a rozsáhlé objevy v roce 2008. Speleofórum 2009. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 11–20. ISSN:1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2010. Další nové poznatky o průběhu jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka – výzkumy
a objevy roku 2009. Speleofórum 2010. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 17–24. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2012. Nové průzkumy jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka konané v roce 2011.
Speleofórum 2012. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 21–25, ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2013. Nová naděje v jeskynních systémech na Sloupském potoce. Speleofórum 2013. Praha: Česká speleologická společnost, s. 25–27. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, 2014. Práce v jeskynních systémech vázaných na podzemní tok Sloupského potoka v roce 2013, některé očekávané postupy a neočekávané poznatky. Speleofórum 2014. Praha: Česká speleologická společnost, s. 10–14. ISBN 978-80-87857-16-8.

MOKRÝ, Tomáš, 2015. Práce v jeskynních systémech vázaných na podzemní tok Sloupského potoka v roce 2014. Speleofórum 2015.
Praha: Česká speleologická společnost, s. 10–12. ISBN: 978-80-87857-19-9.

MOKRÝ, Tomáš, 2016. Šachta Za Evropou a Indií, nová výzva v jeskynních systémech vázaných na podzemní tok Sloupského potoka. Speleofórum 2016. Praha: Česká speleologická společnost, s. 22–24. ISBN: 978-80-87857-20-5.

MOKRÝ, Tomáš, 2019. Nové poznatky o jeskynních systémech vázaných na podzemní tok Sloupského potoka, výzkumy v letech 2017 a 2018. Speleofórum 2019. Praha: Česká speleologická společnost, s. 10–15. ISBN: 978-80-87857-34-2.

MOKRÝ, Tomáš, GREGOROVÁ, Anita, 2011. Další poznatky o průběhu jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka – výzkumy a objevy roku 2010. Speleofórum 2011. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 5–9. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, MUSIL, František, 2004. Práce na novém vchodu do Sloupského koridoru Amatérské jeskyně v roce 2003. Speleofórum 2004. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 6–8. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, MUSIL, František jun., 2007. Nové poznatky o průběhu jeskynních systémů vázaných na podzemní tok Sloupského potoka – výzkumy v roce 2006. Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, s. 5–10. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2000. Nové objevy ve Sloupském koridoru Amatérské jeskyně. Speleofórum 2000. Praha: Zlatý kůň, s. 29–33. ISBN: 80-85304-68-6.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2001a. Podzemní tok Punkvy v Amatérské jeskyni. Speleofórum 2001. Praha: Zlatý kůň, s. 15–17.
ISBN: 80-85304-72-4.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2001b. Průzkum Sloupského potoka v roce 2000. Speleofórum 2001. Praha: Zlatý kůň, s. 13–15.
ISBN: 80-85304-72-4.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2002a. Nové objevy na podzemní Punkvě v Amatérské jeskyni. Speleofórum 2002. Jedovnice: Česká speleo­logická společnost, s. 30–32. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2002b. Průzkum Sloupského koridoru Amatérské jeskyně v roce 2001. Speleofórum 2002. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 32–34. ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2004. Expedice Medúza. Speleofórum 2004. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 54–56.
ISSN: 1211-8397.

MOKRÝ, Tomáš, SIROTEK, Jan, 2007. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2006. Archiv
ZO ČSS 6-25.

MOTYČKA, Zdeněk, 1994. Průzkum Sloupského koridoru Amatérské jeskyně. Speleofórum ’94. Brno: s. 6–12.

MOTYČKA, Zdeněk, 1995a. Druhý rok průzkumu ve Sloupském koridoru. Speleofórum ’95. Praha: ČSS, s. 11, ISBN: 80-85304-37-6.

MOTYČKA, Zdeněk, 1995b. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb v roce 1994. Speleofórum ’95. Praha: ČSS, s. 48,
ISBN: 80-85304-37-6.


MOTYČKA Zdeněk, 1996a. Na dno světa. Magazín Dnes, č. 15, ročník IV. Praha: MAFRA, s. 30–31.

MOTYČKA, Zdeněk, 1996b. Některé poznatky z dalšího roku práce v Amatérské jeskyni. Speleofórum ’96. Praha: Zlatý kůň, s. 6–7,
ISBN: 80-85304-43-0.

MOTYČKA, Zdeněk, 1996c. Rumunsko 95. Speleofórum ’96. Praha: Zlatý kůň, s. 55–56, ISBN: 80-85304-43-0.

MOTYČKA, Zdeněk, 1997a. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb. Speleofórum ’97. Praha: Zlatý kůň, s. 28. ISBN: 80-85304-54-6.

MOTYČKA, Zdeněk, 1997b. Rumunsko 96. Speleofórum ’97. Praha: Zlatý kůň, s. 40–41. ISBN: 80-85304-54-6.

MOTYČKA, Zdeněk, 1997c. Výlet do Albánie. Speleofórum ’97. Praha: Zlatý kůň, s. 53. ISBN: 80-85304-54-6.

MOTYČKA, Zdeněk, 1998a. Co je to Kota 1000 a kdo jsou její lidé. Speleofórum ’98. Praha: Zlatý kůň, s. 59. ISBN: 80-85304-61-9.

MOTYČKA Zdeněk, 1998b. Cheve – setkání s démonem. Geographic Magazine Koktejl. Praha: Czech Press s.r.o. s. 122–123.
ISSN:1210-4353.

MOTYČKA, Zdeněk, 1998c. Krátká zpráva o činnosti ZO ČSS 6-25. Speleofórum ’98. Praha: Zlatý kůň, s. 31. ISBN: 80-85304-61-9.

MOTYČKA, Zdeněk, 1998c. Rumunsko 97. Speleofórum ’98. Praha: Zlatý kůň, s. 56-57. ISBN: 80-85304-61-9.

MOTYČKA, Zdeněk, 1999a. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb. Speleofórum ’99. Praha: Zlatý kůň, s. 20–21.
ISBN: 80-85304-65-1.

MOTYČKA, Zdeněk, 1999b. Mexiko 98. Speleofórum ’99. Praha: Zlatý kůň, s. 61–64. ISBN: 80-85304-65-1.

MOTYČKA, Zdeněk, 1999c. Rumunsko 98. Speleofórum ’99. Praha: Zlatý kůň, s. 65–66. ISBN: 80-85304-65-1.

MOTYČKA, Zdeněk, 1999d. Slovinsko 98. Speleofórum ’99. Praha: Zlatý kůň, s. 48–49. ISBN: 80-85304-65-1.

MOTYČKA, Zdeněk, 2000a. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb v roce 1999. Speleofórum 2000. Praha: Zlatý kůň, s. 61.
ISBN: 80-85304-68-6.

MOTYČKA, Zdeněk, 2000b. Krátká zpráva o průběhu IV. Mezinárodního setkání speleologů v Moravském krasu a II. Národního speleologického kongresu. Estavela 4/2000. Brno: Sdružení Estavela, s. 38. ISSN:1212-396X 

MOTYČKA, Zdeněk, 2000c. IV. Mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu a II. Národní speleologický kongres. Speleofórum 2000. Praha: Zlatý kůň, s. 61–62. ISBN: 80-85304-68-6.

MOTYČKA, Zdeněk, 2001a. Amatérská jeskyně – výsledky a perspektivy speleologického výzkumu. Sborník referátů Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech. Blansko: Správa chráněných krajinných oblastí ČR, CORTUSA, s. 17–19.

MOTYČKA, Zdeněk, 2001b. Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana. Sborník referátů Speleologický průzkum a výzkum
v chráněných krajinných oblastech. Blansko: Správa chráněných krajinných oblastí ČR, CORTUSA, s. 50.

MOTYČKA, Zdeněk, 2002. Jeskynní systém Humpleu. Speleofórum 2002. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 69–70.
ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2003a. Heaven below Earth. Brno: ZM Production, 120 s. ISBN: 80-903378-2-1.

MOTYČKA, Zdeněk, 2003b. Mexiko 2003. Speleofórum 2003. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 64–65. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2003c. Mezi nebem a podzemím. Brno: ZM Production, 120 s. ISBN: 80-903378-0-5.

MOTYČKA, Zdeněk, 2004a. Fenomén zatopených jeskynních systému Mayské Riviery. Sborník 3. Národního speleologického kongresu. Brno: ZM Production

MOTYČKA, Zdeněk, 2004b. Krátká zpráva o expedici YUCATAN 2004. Speleofórum 2004. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 64. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2005. Activities of Czech and Slovak cavers in Riviera Maya, Mexico. Proceeding of 14th ICS, Vol. 2, Kalamos, Greece: Helenic Speleological Society, s. 689–691. ISBN: 978-960-98020-0-0.

MOTYČKA, Zdeněk, 2006. Xibalba 2005 – další objevy na Yucatanu. Speleofórum 2006. Praha: Česká speleologická společnost, s. 44–45. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2007a. Rekognoskace krasových jevů v okolí obce Svatá Helena, Banát, Rumunsko 2006. Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, s. 56–60. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2007b. XIBALBA 2006 – téměř 10 km nových objevů! Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost,
s. 34–38. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2008. Xibalba 2007 – objev 7. nejdelší zatopené jeskyně světa. Speleofórum 2008. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 57–59. ISSN: 1211-9397

MOTYČKA, Zdeněk, 2009a. New Discoveries in the Amatérská Cave – the longest Cave systém of the Czech Republic. Proceeding of
15th ICS, Kerville, USA: National Speleological Society, Inc. s. 1941–1844. ISBN: 978-1-879961-33-3.

MOTYČKA, Zdeněk, 2009b. New Discoveries in underwater cave systems in Riviera Maya, Mexico. Proceeding of 15th ICS, Kerville, USA: National Speleological Society, Inc. s. 1845–1847. ISBN: 978-1-879961-33-3.

MOTYČKA, Zdeněk, 2009c. Xibalba 2008 – nález skeletu neznámého obratlovce. Speleofórum 2009. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 60–62. ISSN:1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2010. Lechuguilla – klenot mezi jeskyněmi. Speleofórum 2010. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 63–64. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, 2012. Xibalba 2011 – K’oox Baal je 4. nejdelší, vodou zatopenou jeskyní na světě! Speleofórum 2012. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 63–65, ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdenek, 2013. K´OOX BAAL – 4th Longest underwater Cave System in the world, Proceeding of 16th ICS, Brno,
Czech Republic: Czech Speleological Society, s. 130–133. ISBN: 978-80-87857-08-3.

MOTYČKA, Zdeněk, 2015. Xibalba 2014 – nové výzvy! Speleofórum 2015. Praha: Česká speleologická společnost, s. 50–52.
ISBN: 978-80-87857-19-9.

MOTYČKA, Zdeněk, 2017. New exploration in underwater cave systems in Riviera Maya, Mexico. Proceeding of 17th ICS, Sydney, NSW Australia: Australian Speleological federation Inc., s. 329–330. ISBN: 978-0-9808060-5-2-07-6.

MOTYČKA, Zdeněk, FILIPPI, Michal, 2017. Shaanxi 2016: První české stopy v Číně. Speleofórum 2017. Praha: Česká speleologická
společnost, s. 59–69. ISBN: 978-80-87857-22-9.

MOTYČKA, Zdeněk, FILIPPI, Michal, 2018. Shaanxi 2017 – ráznými kroky pokračujeme. Speleofórum 2018. Praha: Česká speleologická společnost, s. 47–57. ISBN: 978-80-87857-26-7.

MOTYČKA, Zdeněk, FILIPPI, Michal, 2019. Shaanxi 2018 – první velké objevy. Speleofórum 2019. Praha: Česká speleologická
společnost, s. 49–59. ISBN: 978-80-87857-34-2.

MOTYČKA, Zdeněk, FILIPPI, Michal, ZHANG, Yuan Hai, 2017. Cave Exploration in Xiaonanhai Karst Area, Shaanxi Province, China. Proceedings of the 17th International  Congress of Speleology (Ed. 2), Sydney, NSW Australia: Australian Speleological Federation Inc., s. 325–328. ISBN: 978-0-9808060-5-2-07-6.

MOTYČKA, Zdeněk, FILIPPI, Michal, ZHANG, Yuan Hai, 2021. Discoveries of large caves in Xiaonanhai karts area, Shaanxi Province, China. Pre-print 2021. Proceedings of the International Congress of Speleology (Ed. 2), s.31–34.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2011. Xibalba 2010 – K‘oox Baal má 30 kilometrů! Speleofórum 2011.Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 50–52. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2013. Xibalba 2012 – K’oox Baal má více než 70 kilometrů! Speleofórum 2013. Praha: Česká speleologická společnost, s. 57–59. ISSN: 1211-8397.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2015. Xibalba 2014 – nové výzvy! Speleofórum 2015. Praha: Česká speleologická společnost, s. 50–52. ISBN 978-80-87857-19-9.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2016. Xibalba 2015 – za bránou snů. Speleofórum 2016. Praha: Česká speleologická společnost, s. 70–72. ISBN: 978-80-87857-20-5.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2017. Xibalba 2016 – Bílá ryba a třetí nejdelší vodou zaplavená jeskyně na světě. Speleofórum 2017. Praha: Česká speleologická společnost, s. 51–52. ISBN: 978-80-87857-22-9.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2019. Xibalba 2018 – rok plný překvapení. Speleofórum 2019. Praha: Česká speleologická společnost,
s. 74–78. ISSN: ISBN: 978-80-87857-34-2.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, 2020. Xibalba 2019 – mapování, mapování, mapování! Speleofórum 2020. Praha: Česká speleologická společnost, s. 66–68. ISBN: 978-80-87857-36-6.

MOTYČKA, Zdeněk, HUTŇAN, Daniel, HUSÁK, Radek, 2013. A Quest for the Secrets of Xibalba, Brno: ZM Production, 115 s.
ISBN: 978-80-903378-4-8. 

MOTYČKA, Zdeněk, KÝŠKA, Karol, 2021. Xibalba 2020 – nekonečný Yum Kaax. Speleofórum 2021. Praha: Česká speleologická společnost, 40, s. 98–101. ISBN 978-80-87857-41-0.

MOTYČKA, Zdeněk, KÝŠKA, Karol, 2022. Xibalba 2021 – bádání v době covidu. Speleofórum 2022. Praha: Česká speleologická společnost, s. 74–78. ISBN 978-80-87857-44-1.

MOTYČKA, Zdeněk, MUSIL, František, SIROTEK, Jan, 2008. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý žleb – Výroční zpráva o činnosti za rok 2007. Archiv ZO ČSS 6-25.

MOTYČKA, Zdeněk, POLÁK, Petr, 2000. Amatérská jeskyně – východiska a perspektivy dalšího výzkumu. Speleofórum 2000. Praha: Zlatý kůň, s. 33–35. ISBN: 80-85304-68-6.

MOTYČKA, Zdeněk ed., POLÁK, Petr ed., VÍT, Jan ed., SIROTEK, Jan ed., AUDY, Marek, BALÁK, Ivan, BENEŠ, Libor, HANŽL, Pavel, HLADIL, Jindřich, KOVAŘÍK, Miroslav, MLEJNEK, Roman, OTAVA, Jiří, PIŠKULA, Michal, SLOBODNÍK, Marek, ŠTEFKA, Leoš, VAŠÁTKO, Jaroslav, 2000. Amatérská jeskyně – 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky. Jedovnice:
Vydavatelství Audy, 232 s. ISBN 80-238-4721-X.

MOTYČKA, Zdeněk, SIROTEK, Jan, 1999. IV. Mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu, 8.–12. září 1999, Jedovnice.
Speleofórum ’99
. Praha: Zlatý kůň, s. 61. ISBN: 80-85304-65-1.

MOTYČKA, Zdeněk, TÁSLER, Radko et al., 2009. Podzemí neznámé. Praha: Česká speleologická společnost, 126 s. ISBN: 978-80-254-5250-9. 

MOTYČKA, Zdeněk, TÁSLER, Radko et al., 2013. The Mysterious Underground. Praha: Česká speleologická společnost, 126 s.
ISBN: 978-80-87857-12-0.

MUSIL, František, 1989. Sloupské Vintoky. Speleofórum ’89. Brno: s. 70.

MUSIL, František, 1991a. Sloupské Vintoky. Speleofórum ’91. Brno: s. 44–45.

MUSIL, František, 1991b. Těžební zařízení pro speleology amatéry. Speleofórum ’91. Brno: s. 72–74.

MUSIL, František, 1993. ZO 6-25 Pustý žleb – informace o činnosti v roce 1992. Speleofórum ’93. Brno: s. 80.

MUSIL, František, 1994a. Pulsující průvany – Sloupské Vintoky. Speleofórum ’94. Brno: s. 30.

MUSIL, František, 1994b. Zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb. Speleofórum ’94. Brno: s. 64.

MUSIL, František, 1996a. Křížovy jeskyně (shrnutí dosažených výsledků průzkumu na lokalitě). Speleofórum ’96. Praha: Zlatý kůň,
s. 13–14, ISBN: 80-85304-43-0.

MUSIL, František, 1996b. Sedimentární výplně Sloupských Vintok. Speleofórum ’96. Praha: Zlatý kůň, s. 15–20, ISBN: 80-85304-43-0.

MUSIL, František, 2005. Chodba Netopýřích křídel: Šachta Broušek – Nový objev. Speleo. Praha: Česká speleologická společnost, 42, s. 39. ISSN: 1213-4724.

MUSIL, František, 2007a. Propástka III. vchodu Sloupských jeskyní. Speleo. Praha: Česká speleologická společnost, 48, s. 16–22.
ISSN: 1213-4724.

MUSIL, František, 2007b. Šachta za Evropou a Indií: Stručný popis lokality, její historie, současný stav a další perspektivy. Speleo.
Praha: Česká speleologická společnost, 47, s. 17–26. ISSN: 1213-4724.

MUSIL, František, 2008. Velký komín v Novém Sloupském koridoru. Speleofórum 2008. Veverská Bítýška: Česká speleologická
společnost, s. 13–18. ISSN: 1211-9397.

MUSIL, František, 2021, Webové stránky Francimus [cit. 16.12.2021]. Dostupné z: https://francimus.webnode.com/.

ONDROUCH, Tomáš, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, KAKÁČ, Zdeněk, 2000. Radiomaják. Estavela. Brno: Sdružení Estavela 5, s. 42–43. ISSN: 1211-396X.

ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2002. Speleo Austria 2001. Speleofórum 2002. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 73.
ISSN: 1211-8397.

POLÁK, Petr, 2001. Expedice Černelsko brezno 2000. Speleofórum 2001. Praha: Zlatý kůň, s. 54–56. ISBN: 80-85304-72-4.

POLÁK, Petr, 2006. Expedice Gouffre Berger 2005 (-1 122 m). Speleofórum 2006. Praha: Česká speleologická společnost, s. 69–71.
ISSN: 1211-8397.

SEEBACHER, Robert, 2005. Verein für Höhlenkunde in Obersteier Bad Mitterndorf – Zprávy z akcí [cit. 5.1.2022].
Dostupné z: http://www.hoehle.at/deutsch/Hochkasten.htm.

SIROTEK, Jan – archiv, 2000a: Exkurzní zprávy a záznamy o ponorech J. Sirotka a T. Mokrého z let 1999 až 2000.

SIROTEK, Jan, 2000b. Nové objevy na Sloupském potoce. Estavela. Brno: Sdružení Estavela, 5, s. 29–33. ISSN:1211-396X.

SIROTEK, Jan, 2000c. Problematika lokalizace povrchových krasových jevů vázaných na systém Amatérské jeskyně. Diplomová práce. Brno: VUT Brno. Fakulta Stavební.

SIROTEK, Jan, 2001a. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb v roce 2000. Speleofórum 2001. Praha: Zlatý kůň, s. 73.
ISBN: 80-85304-72-4.

SIROTEK, Jan, 2001b. Mapová dokumentace Amatérské jeskyně. Sborník referátů Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech. Blansko: Správa chráněných krajinných oblastí ČR, CORTUSA, s. 82–87.

SIROTEK, Jan, 2001c. Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni. Sborník referátů Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech. Blansko: Správa chráněných krajinných oblastí ČR, CORTUSA, s. 31–34.

SIROTEK, Jan, 2004. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb v roce 2003. Speleofórum 2004. Jedovnice: Česká speleologická společnost, s. 8. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2005a. Amatérská a Sloupsko-šošůvské jeskyně propojeny [cit. 16.4.2020]. Dostupné z: http://www.stranypotapecske.cz/potapeni/amaterka.asp?str=200511211055130.

SIROTEK, Jan, 2005b. Expedice Medúza 2004. Speleofórum 2005. Praha: Česká speleologická společnost, s. 71–73. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2005c. Krátká zpráva o činnosti ZO 6-25 Pustý žleb v roce 2004. Speleofórum 2005. Praha: Česká speleologická společnost, s. 57–58. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2006. Expedice Medúza 2005. Speleofórum 2006. Praha: Česká speleologická společnost, s. 29–31. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2007. Medúza 2006 – gigantická jeskyně pokračuje. Speleofórum 2007. Praha: Česká speleologická společnost, s. 41–46. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2008. Medúza 2007. Speleofórum 2008. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 76–79. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2009a. Banát 2008. Speleofórum 2009. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 79–82. ISSN:1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2009b. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2008. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, 2009c. Záchranná akce na lokalitě Hučiaca vyvieračka (Zugó) [cit. 7.1.2022]. Dostupné z: http://www.stranypotapecske.cz/nehody/zugo.asp.

SIROTEK, Jan, 2010. Expedice Medúza 2009. Speleofórum 2010. Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 78–80.
ISSN: 1211-8397.


SIROTEK, Jan, 2011. Medúza 2010 – zklamání i naděje. Speleofórum 2011.Veverská Bítýška: Česká speleologická společnost, s. 87–89. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2013. Medúza 2011-2012. Speleofórum 2013. Praha: Česká speleologická společnost, s. 80–81. ISSN: 1211-8397.

SIROTEK, Jan, 2015. Medúza 2014. Speleofórum 2015. Praha: Česká speleologická společnost, s. 81–83. ISBN: 978-80-87857-19-9.

SIROTEK, Jan, 2016. Expedice Medúza 2015. Speleofórum 2016. Praha: Česká speleologická společnost, s. 97–102. ISBN: 978-80-87857-20-5.

SIROTEK, Jan, 2017. Expedice Medúza 2016. Speleofórum 2017. Praha: Česká speleologická společnost, s. 86. ISBN: 978-80-87857-22-9.

SIROTEK, Jan, 2020a. Hledání Punkvy, film [cit. 7.1.2022]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=jcSG71CgVTE.

SIROTEK, Jan, 2020b. Jeskyně Dalovica hlásí nové objevy i novou mapu a čeká na své zpřístupnění veřejnosti, Speleofórum 2020. Praha: Česká speleologická společnost, s. 81–86. ISBN: 978-80-87857-36-6.

SIROTEK, Jan, 2020c. Jeskyně s dětmi, film [cit. 7.1.2022]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=LSVNWkBard0.

SIROTEK, Jan, 2020d. Mapování Amatérské jeskyně. Speleofórum 2020. Praha: Česká speleologická společnost, s. 6–9.
ISBN: 978-80-87857-36-6.

SIROTEK, Jan, 2020e. Zprávy z potápěčských akcí v Amatérské jeskyni v roce 2020. Archiv J. Sirotka.

SIROTEK, Jan, 2021a. Caving Expedition Medúza 2021, film [cit. 13.12.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Yc0M5BJUFRs.

SIROTEK, Jan, 2021b. Historie potápění v jeskyňářské skupině Pustý žleb. Co všechno neodnesl čas III. Olomouc: Společnost pro historii potápění Česká republika, s. 145–164.

SIROTEK, Jan, 2021c. Mapování systému Amatérské jeskyně. Sborník referátů z konference k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu v edici Acta speleologica. Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 10/2021, s. 62–64. ISBN: 978-80-87309-50-6.

SIROTEK, Jan, 2021d. Za tajemstvím podzemní Punkvy. Speleofórum 2021. Praha: Česká speleologická společnost, 40, s. 18–32.
ISBN: 978-80-87857-41-0.

SIROTEK, Jan, 2022. Expedice Medúza 2021. Speleofórum 2022. Praha: Česká speleologická společnost, s. 52–57.
ISBN 978-80-87857-44-1.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOKRÝ, Tomáš, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, MOTYČKA, Zdeněk, 2013. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2012. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOKRÝ, Tomáš, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2017. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2016. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOKRÝ, Tomáš, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2010. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2009. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOKRÝ, Tomáš, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2011. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2010. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOKRÝ, Tomáš, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2012. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2011. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOKRÝ, Tomáš, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2013. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2013. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2015. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2014. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2016. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2015. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2018. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2017. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2019. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2018. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2020. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2019. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2021. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2020. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, KAMAN, Vít, MOTYČKA, Zdeněk, ONDROUCHOVÁ, Ludmila, 2022. Česká speleologická společnost ZO 6-25 Pustý Žleb – Výroční zpráva za rok 2021. Archiv ZO ČSS 6-25.

SIROTEK, Jan, MOTYČKA, Zdeněk, 2009. Dalovica Pecina, Montenegro, Proceeding of 15th ICS, Kerville, USA. National Speleological Society, Inc. s. 1918–1921. ISBN: 978-1-879961-33-3.

SIROTEK, Jan, WEIGEL, Josef, 2006. Speleological Mapping in the Northern Part of Moravian Karst. Sborník referátů TS 48 – Engineering Surveys for Construction Works IITS, XXIII FIG Congress. Munich: 10 s.

SIROTEK, Jan, WEIGEL, Josef, KUDA, František, OUHRABKA, Vratislav, 2021. Mapování systému Amatérské jeskyně – příspěvek
k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 2021. Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2021,
XXVII. konference
SDMG, z. s. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 26 s. ISBN: 978-80-248-4566-1.

SLÍVA, Viktor, 1995. Na dno světa, film. FATEM.

ŠEBELA, Roman, 1997. Nová pětistovka v Julských Alpách. Speleofórum ’97. Praha: Zlatý kůň, s. 49-51. ISBN: 80-85304-54-6.

ŠEBELA, Roman, 1998. Nové objevy na Možnici. Speleofórum ’98. Praha: Zlatý kůň, s. 37–44. ISBN: 80-85304-61-9.

ŠEBELA, Roman, 2005. Výzkum přítoku Stará řeka v Rudickém propadání. Speleofórum 2005. Praha: Česká speleologická společnost, s. 17. ISSN: 1211-8397.

ŠEBELA, Roman, KYSELÁK, Jiří, 1996. Na dno světa – Gouffre Jean-Bernard. Speleofórum ’96. Praha: Zlatý kůň, s. 52–54,
ISBN: 80-85304-43-0.

ŠTOS, Oldřich, 2000a. C11. Speleofórum 2000. Praha: Zlatý kůň, s. 53–55. ISBN: 80-85304-68-6.

ŠTOS, Oldřich, 2000b. Vrtiglavica/Skalarjevo Brezno. Průzkum pohoří Monte Canin. Speleofórum 2000. Praha: Zlatý kůň, s. 55–59.
ISBN: 80-85304-68-6.

Verein für Höhlenkunde in Obersteier Bad Mitterndorf, Austria, 2001.  Speleo Austria 2001. Bad Mittrendorf, 234 s.

Verein für Höhlenkunde in Obersteier Bad Mitterndorf, Austria, 2005. Webové stránky [cit. 4.1.2022].
Dostupné z: http://www.hoehle.at/deutsch/Hochkasten.htm.

VONDRKA, Adolf, SIROTEK, Jan, 2002. Francie – oblast Lot a Dordogne aneb deset tisíc uplavaných metrů v jeskyních, zpráva z akce. Archiv J. Sirotka.

VŘEŠŤÁLOVÁ, Ludmila, 1995. Lamprechtsofen – únor 95. Speleofórum ’95. Praha: Zlatý kůň, s. 53. ISBN: 80-85304-37-6.