Zahraniční projekty

Černá Hora – Expedice Medúza

Dlouhodobý projekt průzkumu jeskyně Đalovića pećina a jejího okolí.


Mexiko – Expedice Xibalba

Od roku 2003 jezdíme pravidelně na speleopotápěčské expedice na Yucatán.


Rumunsko – Banát

Bádání v okolí českých vesnic na Banátu, objev nejdelší jeskyně Jasanka.


Čína – Expedice Shaanxi

Gigantické jeskyně v provincii Shaanxi.


Ostatní zahraniční expedice

Kromě výše uvedených dlouhodobých projektů naše skupina podniká či podnikla celou řadu dalších zahraničních výprav, exkurzí a expedicí do řady zemí:

Dále se naši členové zúčastňovali nejrůznějších akcí pořádaných sdružením Kóta 1000.