Chorvatsko – Slovačka jama

V létě roku 1999 nás pozval Branislav Šmída na slovenskou expedici do Chorvatska, do jeskyně Slovačka jama. Akce se zúčastnil M. Audy (ZO ČSS 6-17 Topas), L. On­drouchová, T. Ondrouch a doprovodné povrchové družstvo S. Audyová a I. Růžičková.

V jeskyni jsme strávili celkem čtyři dny s bivakem v hloubce 350 m a přispěli jsme k jejímu poznání objevem šachty Žumpa s hloubkou asi 100 m, navazující na další částečně známé chodby. Cestou domů jsme kromě pobytu u moře navštívíli také Škocjanské jeskyně ve Slovinsku.