Moravský kras

Jak již sám název skupiny napovídá, těžištěm našich speleologických průzkumů je severní část Moravského krasu v těsné blízkosti Pustého žlebu a specificky lokalit vázaných na podzemní tok Sloupského potoka.

Nový Sloupský koridor

Nově zpřístupněná část jeskynního systému mezi Amatérskou jeskyní a Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi.


Šachta Za Evropou a Indií

Znovuotevření legendární zavalené šachty ve Sloupě.


Amatérská jeskyně

Od roku 1993 se podílíme na výzkumu hlavně ve Sloupském koridoru, Bludišti Milana Šlechty a na podzemní Punkvě.


Potápění na Punkvě

Potápěčské průzkumy na Punkvě v Amatérské jeskyni


Sloupsko-šošůvské jeskyně

Náš výzkum na této lokalitě se zaměřuje především na hledání neznámých cest Sloupského potoka.


Sloupské Vintoky

Tradiční bádací lokalita, kde jsme pracovali na přelomu 80. a 90. let minulého století.


Mapování systému Amatérské jeskyně

Kompletace digitální mapy celého systému Amatérské jeskyně.


Ostatní lokality

Kromě hlavních lokalit jsme historicky působili i na mnoha dalších místech.