Kosovo

Naše výpravy do Kosova započaly v roce 2015 společně se slovenskými jeskyňáři, kteří zde již mají dlouhou tradici výzkumů od 90. let minulého století. Během prvních výjezdů jsme se seznamovali s nejvýznamnějšími lokalitami v okolí města Peje (Péč), ke kterým patří nejdelší kosovská jeskyně Rugova (dříve Velika Klisura) a jeskyně u vyvěračky Radac (Radavc). Obě jeskyně jsou situovány v hraničním hřebenu, patřícímu do pohoří Prokletije, které je převážně tvořeno vápenci. 

V. Pazderka při povrchovém průzkumu hraničního hřebene na pomezí Kosova a Černé Hory, 2018 (Foto P. Celý)

Zapojili jsme se do činnosti, která tou dobou nejvíce probíhala v jeskyni Radavc. Jeskyně prodělávala velkou změnu, vstupní části se začaly přizpůsobovat pro zpřístupnění veřejnosti. Nás ale mnohem více přitahovaly zadní partie jeskyně, pracovně zvané někdy Waleské, častěji „Za Vodou“. Tyto části byly jen omezeně přístupné spodní vodní cestou, zčásti zaplavenou chodbou nevelkých rozměrů, která je několikrát do roka zcela pod vodou. Protože bylo vypozorováno, že její zaplavení probíhá velmi rychle, začal se hledat možný obchvat v horních partiích. Po zmapování výrazné stoupající Akustické chodby z druhé strany bylo odhaleno, že možné spojení je velmi blízko, což se na druhý pokus podařilo a toto místo bylo pro neobvyklou situaci nazváno Prolomená voda. Výzkum nově zpřístupněných zadních částí začal velmi rychle odstraňovat otazníky v mapě, bohužel bez dalších výrazných postupů. O původní vizi, najít tudy cestu do vydatné venkovní vyvěračky z pod ohromného závalu, se začalo pochybovat. Proto jsme při několika letních akcích vyrazili i do hor hraničního hřebene s cílem hledat krasové jevy, které by potenciálně mohly otevřít cestu k tajemným cestám vody v podzemí. Velmi nadějně se jevila třeba propast pod vrcholem Voljak (1 900 m n. m.), než nás v hloubce 77 m zastavil zával, ze kterého ale vanul ledový průvan. 

P. Celý a V Kaman v jeskyni Radavc (Foto L. Trtílek)

Mezi roky 2015 a 2018 jsme uskutečnili šest akcí, z čehož se tři věnovaly převážně činnosti v jeskyni Radavc a tři povrchovému výzkumu části hraničního pohoří. Oblast zájmu byla vytyčená městem Peje, rekreačním střediskem Boge, hraničním přechodem Kula a vyvěračkou, jeskyní Radavc. 

Zdolávání komínu v jeskyni Radavc, 2018 (Foto L. Trtílek)