Maďarsko

Po útlumu výprav na Slovensko jsme přemýšleli, kam bychom mohli jezdit v rámci volných dní na začátku května. V roce 2001 jsme se na mítinku Speleo Austria v Bad Mittern­dorfu seznámili se skupinkou Maďarů, vedenou dvojicí N. Fleck a T. Haszlinszkym.  Domluvili jsme se, že je pozveme k nám do Moravského krasu a oni zase nás do Maďarska.  Takto vznikly tři výpravy do Maďarska v letech 2002–2004. Akce se vyznačovaly hojnou účastí, včetně přítelkyň a manželek jeskyňářů.

Földvári Aladár-barlang v Aggteleckém krasu, 2003 (Foto L. Ondrouchová)

První výprava směřovala do Bukových hor. Navštívili jsme jeskyně István-lápai-barlang, Létrási-vizesbarlang a zpřístupněnou travertinovou jeskyni Anna-barlang. Následně jsme se přesunuli přes Miskolc a termální lázně Tapolca do Budapešti, kde jsme navštívili jeskyně Pál-völgyi-barlang, Mátyás-hegyi-barlang a Szemlö-hegyi-barlang.

L. Motyčková v jeskyni Meteor-barlang při výpravě do Maďarska v roce 2008 (Foto Z. Motyčka)

Druhý výjezd směřoval do Aggteleckého krasu. Ubytovali jsme se v nejmenší maďarské obci Tornakápolna a odtamtud vyráželi k jednotlivým jeskyním: Rákóczi-barlang a Földvári Aladár-barlang v lomu na kopci Esztramos, věnovali se jeskynní turistice v jeskyni Baradla, z Aggteleku do Jósvafö, dále navštívili jeskyně Vass Imre-barlang, Béke-barlang a Meteor-barlang. Na závěr akce Nora uvařila guláš v kotli na ohništi na návsi obce a mohli jsme tak akci společně zhodnotit i s Gustou Stibrányim, který v této obci má shodou okolností chalupu.

Před jeskyní Pál-völgyi-barlang, 2005, zleva: T. Mokrý, T. Ondrouch, L. Ondrouchová, R. Hejl (klečící), V. Kaman, J. Sirotek, J. Motyčka, Z. Motyčka, J. Gajdošík, M. Winklerová, I. Růžičková, J. Stankovič (Foto J. Sirotek)

Poslední návštěva se odehrála v Budapešti, kam jsme se vydali opět v hojném počtu. Měli jsme slíbenou návštěvu legendárních jeskyní přímo pod povrchem města. Ubytováni jsme byli opět v domku průvodců u jeskyně Pál-völgyi-barlang. Tentokrát jsme v jeskyni Pál-völgyi-barlang prošli dlouhou trasu až do zadních partií s „gejzírovými“ krápníky, dále jsme navštívili Ferenc-hegyi-barlang a Szemlö-hegyi-barlang.

Výzdoba v jeskyni József-hegyi-barlang, Budapešť, Maďarsko, 2004 (Foto T. Ondrouch)

Vrcholem expedice byla návštěva jeskyně József-hegyi-barlang se sádrovcovou výzdobou.

Do Maďarska jsme se na skok vrátili ještě jednou v roce 2008, kdy jsme při výletu do Slovenského krasu navštívili jeskyni Baradla, ve které jsme absolvovali traverz mezi vchody Aggtelék a Jósvafö.

L. Motyčková a J. Gajdošík v jeskyni Baradla, 2008 (Foto Z. Motyčka)