Polsko

V dřívějších dobách platilo, že polské Tatry a jejich vertikální jeskyně jsou ideálním místem pro trénink speleo­alpinistické techniky. Kromě toho jsme již od konce 80. let 20. století udržovali přátelské vztahy se speleology z Krakova a na vzájemné výměnné pobyty jsme navázali i v 90. letech, kdy se naši členové zúčastnili několika speleologických kempů v této oblasti.

Na podzim roku 1992 nás oslovil Jaroslaw Rogalski s pozváním na zimní expedici do jeskyně Mientusia.  Zpočátku to vypadalo na početnou českou výpravu, nakonec jsme z Brna vyrazili tři: M. Audy, F. Musil a L. Vřešťálová (Ondrouchová). Akce se dále zúčastnili Milan Bulva z Tišnova, Čejen z Jihlavy, J. Rogalski a dva mladí Poláci, jejichž jména se v záznamech nezachovala. Prošli jsme celou jeskyní až do koncových partií, celý průstup trval asi osm hodin. Na místě jsme si postavili bivak a tam čtyři dny prováděli průzkum, převážně lezení komínů, dokumentaci, fotografování a mapování. Zimní termín byl nutný z důvodu nízkých stavů vody, v létě je zde hladina vody o desítky metrů výše, jak dokumentují všudypřítomné vodní čáry vysoko v chodbách a komínech. 

V návaznosti na zimní výpravu do jeskyně Mientusia jsme byli pozvaní na letní speleokemp v Zakopaném, kde polští adepti jeskyňářství získávají cenné zkušenosti v prostředí tatranského krasu.  Navštívili jsme známé horské jeskyně Pod Wantom, Ptasia Studnia, Bandzioch Kominarsky a systém Wielka Śnieżna – Nad Kotlinami, kde jsme dosáhli hloubky 450 m. 

Po návštěvě jeskyně Niedźwiedzia, Polsko, zleva: T. Ondrouch, P. Celý, J. Paulíková, L. Ondrouchová, ?, ? (Foto Z. Motyčka)

V roce 1993 se zúčastnil speleokempu J. Sirotek. Vzhledem k nedostatku kurzantů se dvoutýdenní akce změnila na kombinaci sportovních výkonů a speleologického průzkumu. V rámci akce proběhl mj. třídenní bivak v jeskyni Wielka Śnieżna. Dále byly navštíveny jeskyně Ptasia Studnia, Marmurova, Bandzioch Kominarski, Wielka Litworowa, Kozia a Ciarna.

Speleokempů jsme se zúčastnili ještě několikrát, ale díky zahraničním výjezdům do nových destinací tato tradice postupně vymizela.

Kromě Tater jsme v Polsku navštívili jeskyni Niedwie­zia, která leží v masivu Kralického Sněžníku a je částečně zpřístupněná. V rámci tohoto výjezdu jsme také zhlédli štoly v okolí a jeskyně ve starém lomu.

Skalní útvary Polské Jury Krakówsko-Czenstochowské (Foto L. Ondrouchová)

Poslední akcí v Polsku pak byla návštěva oblasti Polské Jury Krakówsko-Czenstochowské spojená s prolézáním místních jeskyní.

Naši polští členové M. Fryń a A. Fryń před vchodem do jeskyně Zăpodie, Rumunsko, 2017 (Foto archiv M. Fryń)

Polsko nebylo jen cílem zmíněných výprav. S polskými speleology, konkrétně z Klubu Speleologiczneho Politechniki Wrocławskiej, jsme navázali užší spolupráci v roce 2014. V tomto roce se poprvé zúčastnila skupinka mladých polských speleoalpinistů z tohoto klubu expedice do Černé Hory. Nadšení několika z nich vydrželo a jezdí s námi dodnes. Čtveřice Adam Pyka, Agnieszka Noculak-Pyka, Aleksandra a Maciej Fryn se dokonce postupně stala členy naší skupiny. Na jejich pozvání navštívil Petr Celý a V. Kaman během oslav konce roku 2015 jeskyni Ciarna.