Medúza 2007

Letošní expedice, na planinu Dalovica v pořadí už pátá, navázala na úspěchy expedic předchozích. Vzhledem k nedokončeným výzkumům za druhým sifonem v jeskyni Dalovica, bylo pokračování prolongace tohoto systému opět hlavním cílem expedice. Současně jsme naplánovali speleopotápěčský průzkum jeskyně Jurisko Vreljo, která byla objevena při minulé expedici. Podle časových možností pak byl na programu povrchový průzkum. Kromě toho jsme si předsevzali pořídit z jeskyně Dalovica kvalitní videodokumentaci. Tohoto úkolu se ujali nováčci v expedičním týmu: Roman a Kamil Grošovi, kteří mají na svém kontě několik velmi kvalitních filmů se speleologickou tematikou.

Pokračovat ve čtení “Medúza 2007”