Podzimní pokračování expedice Shaanxi 2018

Druhá část expedice Shaanxi 2018 působila v Číně ve dnech 4. 11. – 18. 11. 2018 Cílem bylo navázat na úspěšné jarní působení, kdy se podařilo objevit 8 km nových jeskyní v krasové oblasti Xiaonanhai, nedaleko města Hanzhong.

Expedice čelila nepříznivému počasí a zvýšeným vodním stavům, přesto se podařilo objevit pokračování jeskyně Tianxingyan v délce 2 km a dvě nové jeskyně – Pubudong, ve které bylo dosaženo délky 800 m a hloubky -196m a Heiwodong o délce 1300 m a hloubce -170m. Pubudong se následně podařilo propojit s jeskyní Tianxingyan, čímž celková délka systému přesáhla 9 km.

Dalším úspěchem expedice byl nález dvou obřích stoliček a fragmentů  kostí pravděpodobně Stegodona, což byl třetihorní chobotnatec, tedy dávný příbuzný dnešních slonů. Nález byl učiněn ve staré fosilní chodbě jeskyně Tianxingyan a celý je momentálně na zkoumání v Paleontologickém ústavu v Pekingu.

Expedice se konala ve spolupráci České speleologické společnosti a Geologického ústavu AV ČR za podpory Institutu Krasové geologie z Guilinu a Geologického ústavu provincie Shaanxi.