Albánie 1996

V roce 1996 se tři členové skupiny, společně se čtvrtým účastníkem z jiné ZO ČSS, vydali na výpravu do tehdy ještě stále exotické Albánie. Cílem byla návštěva mohutných vápencových hor na severu a rekognoskace případných krasových jevů, jakož i návštěva dalších krasových oblastí, o nichž jsme z literatury získali jakési, byť nevalné informace.

J. Sirotek při povrchovém průzkumu planiny v pohoří Theth, Albánie, 1996 (Foto Z. Motyčka)

Během prvního týdne jsme v pohoří Theth uskutečnili dva vícedenní výlety, během nichž jsme zaznamenali několik propastí a krasových vývěrů. Ve druhém týdnu jsme procestovali Albánii až na jih a zpět, ale kromě známého, a v té době již zkoumaného, mohutného krasového vývěru Sirikat, jsme nezaznamenali žádné další perspektivní lokality.

J. Sirotek u vyvěračky Sirikat, Albánie, 1996 (Foto Z. Motyčka)