USA – Lechuguilla

V roce 2009 se podařilo Z. Motyčkovi, jako prvnímu (a zatím pravděpodobně i jedinému) Čechovi, navštívit mimořádný krasový fenomén – jeskyni Lechuguillu v Novém Mexiku v USA.

Tato jeskyně je již od svého objevu v roce 1986 v režimu mimořádné ochrany a vstup do ní je umožněn vždy jen několika desítkám odborníků ročně. Zdeněk se zúčastnil dvou pracovních sestupů s týmem mikrobiologů a prováděl detailní nákresy a fotografickou dokumentaci odběrových míst. Díky poloze těchto míst se mu podařilo navštívit i některé nejznámější pasáže jeskyně, např. Chandelier Ballroom.