Podzimní planina Dalovica – Černá Hora listopad 2014

Letošní rok je vhodný tak pro pěstitele ovocných stromů, tedy sadaře, všichni ostatní naříkají, včetně jeskyňářů. První část roku byla extrémně suchá, vše vypadalo stran jeskyňaření ve vodních jeskyních na velké žně.

Ale jak to tak chodí už květnové povodně v Rumunsku cosi předznamenaly a další vývoj počasí zařídil konec plánů na objevování i ve zbytku Evropy. Při podzimní expediční akci jsme se zaměřili na to co by mělo jít dělat, třeba pokračovat v započatém mapování vstupních částí jeskyně Dalovica pecina a víc se zaměřit na povrchový průzkum na stejnojmenné planině. Povrchový průzkum se odrážel od poznatků získaných důkladnou prohlídkou povrchu pomoci elektronického globusu Google Earth. Použití Google Earth při zkoumání povrchu, je jistě praktická věc. Dá se narazit na věci, které bychom asi při týdenní návštěvě obvykle jen jednou ročně neodhalili. Ovšem také nejsme první kdo zjistil, že tvrzení o jistém objevu na základě prohlížení GE, jsou velmi předčasné. Dobré tipy místních a samotný povrchový průzkum přináší důležitější poznatky. V mapování nebylo možné pokračovat, protože vodní stavy se ještě zhoršili a soustava jezer za vstupem byla jen obtížně prostupná na člunu.

Vstupní propast do jeskyně Oči Google (Foto V. Kaman)

Doposud jsme se drželi znalostí místních, kteří nám doporučovali vhodné období průzkumu jeskyně konec léta. Tak jsme si potvrdili doporučení a zjistili, že i zde je letos takřka stejný podzim jak doma, který může přinést spoustu srážek, tím spíš, když je tu docela blízko k moři.