Mexiko – Krátká zpráva o úspěšné speleologické expedici

Z Latinské Ameriky, konkrétně z Mexika se v uplynulých dnech vrátila výprava čtyř členů České speleologické společnosti, kteří zkoumali zatopené jeskyně – cenoty, na poloostrově Yucatan.

Výpravě se podařilo v cenotu Cangrejo objevit a zmapovat pokračování jeskyně v délce 750 m a objevit unikátní stopy po dávné lidské činnosti z dob před zaplavením jeskyně – vykopané rýhy, vyhloubené jámy a ve dně zřetelné otisky lidských chodidel. Stáří uvedených nálezů nebylo zatím přesně stanoveno, ale může se pohybovat v řádů tisíců let. Členové České speleologické společnosti hodlají pokračovat ve výzkumech jeskyně Cangrejo a dalších jeskyní v oblasti na příští, rozsáhlejší expedici v únoru 2004.

Mapa cenotu Cangrejo