SRT trénink + Okrouhlík

Výprava do Slovenského krasu se blíží a tak jsme se jako Mladé jádro sešli 25. 3. 2023 na Boudě, abychom potrénovali a vyladili své cajky. K tomu jsme již tradičně využili lano na stromě poblíž naší jeskyňářské základny.


Ema Otevřelová vytváří cvičnou přepínku (foto: P. Š. Janíček)

Po ugrilování obědu (díky Lído) jsme se přesunuli do blízké jeskyně Okrouhlík dlouhé 502 m.

Zde jsme ve složení B. Sirotková, M. Ondrouch a P. Š. Janíček slezli po žebřících na dno a po cestě zpět zdokumentovali Půlnoční propast a Hlídačovu komnatu, pojmenovanou podle sintrového útvaru, připomínajícího ptáka.

B. Sirotková na žebříku v Půlnoční propasti (foto: P. Š. Janíček)
M. Ondrouch v Hlídačově komnatě (foto: P. Š. Janíček)

Poté nás čekala cesta zpátky na Boudu, sbalení věcí a odjezd domů.

Akce se zúčastnili: Barbora a Jan Sirotkovi, Martin a Lída Ondrouchovi, Petr Šimon Janíček a Ema Otevřelová 

Za půjčení klíčů od jeskyně děkujeme kolegům z Devonu.

Zapsal: Petr Šimon Janíček