Shaanxi 2023 – po COVIDu opět do Číny

Na konci dubna jsme se po čtyřleté pauze opět mohli vrátit do středočínské provincie Shaanxi a pokračovat v objevování rozsáhlých jeskynních systémů. Hlavní prioritou letošní výpravy byla snaha o nalezení propojení mezi systémem Tianxingyan (Sky Star) a jeskyní Boniukeng.

Do Číny jsme vyrazili v menší skupince sedmi jeskyňářů: Zdenál, Honza, Kajman, Štěpán, Michal, Anděl a Adam. Expedice opět probíhala pod záštitou Geologického institutu z Xianu. Ubytovaní jsme byli nově na speleologické základně v Hanzhongu. Hned po příjezdu dáváme dohromady materiál a s radostí zjištujeme, že většina zde zanechaných věcí ve zdraví přežila.

V Boiniukengu (Foto: J. Sirotek)

Po zahajovacích ceremoniích spouštíme první útok na dno jeskyně Boniukeng. Dva dvojčlenné týmy se nakonec v podzemí spojují do jednoho a vystrojují další stupně a traverzy. V pozdních ranních hodinách se daří proniknout do obrovského dómu, který svým charakterem naznačuje, že bychom už mohli být ve Skystaru. Během akce jsme nově objevený úsek zmapovali a pořídili i nějakou fotodokumentaci. Z jeskyně vylézáme až v poledne a na povrchu nás již netrpělivě čekají kolegové, kteří pomalu začali burcovat záchrannou akci.

Útočný tým v Boniukengu (Foto: J. Sirotek)

Další den věnujeme průzkumu Bezedné propasti nazvané nově Wokodong. Po slanění krásné vstupní šachty je na dně identifikováno pokračování jak po proudu tak proti proudu. V dalších dnech expedice je tato jeskyně, stejně jako další, číňany již prozkoumaná jeskyně zdokumentována.

Wokodong (Foto: J. Sirotek)

Následuje hlavní útok a bivak v jeskyni Tianxingyan (Sky Star). Čtyřčlenné družstvo vybavené novými čluny se vydává na konec hlavní chodby z roku 2019, kde další postup zastavilo další jezero. To má jen cca 50 m a po jeho překonání následuje fragment mohutné chodby s dnem pokrytým ohlazenými valouny ústící do obrovského vyříceného Pruhovaného dómu. Další postup bohužel zastavuje přítokový sifon. Alespoň částečnou náplastí na naše zklamání byl objev a zmapování cca 1 km dlouhé chodby vybíhající z Pruhovaného dómu. Ve zbylém čase ještě proběhl průzkum horních pater Hliněného dómu a po čtyřech dnech v podzemí se čtveřice jeskyňářů vrátila na povrch.

Pruhovaný dóm (Foto: J. Sirotek)

V rámci rest-day jsme za doprovodu místních lokalizovali několik nových propastí, které skýtají možnosti dalšího průzkumu. Vzhledem ke zjištěním ve Skystaru bylo nutné se ještě jednou vypravit na dno Boniukengu. Tohoto nepopulárního úkolu se statečně ujali mladí hrdinové Štěpán a Anděl, kteří při další více než 20hodinové akci podrobně zmapovali koncový dóm a jeho okolí. Posledním výpadem pak byly dvě akce do jeskyně Heiwodong, kde se podařilo postoupit cca o 100 m na hranu minimálně 40 m hluboké propasti. Další postup byl ale znemožněn vysokým vodním stavem.

Účastníci expedice Shaanxi 2023 (Foto: J. Sirotek)