Úklid v jeskyni

Dubnový víkend patřil zemi a tak se všude uklízelo. Zapojili jsme se také a demontovali jsme elektrické kabely, které byly taženy v nové části Sloupského Koridoru od vchodu, k 8. sifonu.

600 metrů elektrického kabelu pro napájení výkoných čerpadel bylo instalováno v létě roku 2009. Byl použit při několika pokusech vyčerpat 8. sifon a později i spojených hladin pod Bahnopádem v Šošůvském Koridoru. Čerpací pokusy nebyly úspěšné, zásoba vody je zde ohromná, navíc napájená z ne úplně známého zdroje. Později byl kabel využit i při napájení vrtacího kladiva při ražení průrazu nad 8. sifonem. Dokončením tohoto díla bylo dění v této části jeskyně ukončeno, tedy je na místě uklidit. Při vyzdvižení kabelů pomohli nadšenci, příznivci čehokoliv neobvyklého Geocaching 37. Patří jim dík.