Medúza 2016

Další ročník speleologické expedice zaměřené na působení v krasové oblasti země Černá Hora při její severní hranici, celý pojala opět jeskyně Dalovica pecina.

Plán pokračovat s revizním mapováním celé jeskyně a dále explorovat byl naplněn z jedné půle. Původní záměr překonat koncový 4. sifon, vzdálený od vchodu bezmála 10 km byl odložen, po nedostatcích v osazení exploračního týmu. O to více jsme se činili při mapování dalších suchých částí nižší úrovně zvané Srksov Pomorski Put a důkladně jsme prokoumali, zmapovali suché části mezi sifony 1. (Čorin) a 2. V této části, nad dómem zvaný Evženův Pahorek byl také vylezen stupeň na mohutném závalu, kde se další pokračování nejeví. Ovšem nebylo dosaženo úplného vrcholu, neboť domnělá galerie přechází v komín. Taktéž byly lezecky zkoumány dvě místa v úseku Lavirint mezi Gobelja 2 a sifonem 1. Několik míst bylo také zaměřeno pomocí zařízení radiomaják na povrch, pro porovnání z výsledky revizního měření v podzemí. Dosažené výsledky budou zpracovány a publikovány ve sborníku Speleofóra.
Expedice byla opět mezinárodní, potkali ze zde jeskyňáři z Polska, Čech a Srbska.