Úklid v Krasu 24. 4. 2021

Zapojili jsme se do akce Úklid Moravského krasu v rámci Mezinárodního roku jeskyní a krasu.

V jeskyni Velký pes jsme demontovali staré kolejnice a vynesli všechny pozůstatky po výkopových pracích (vozíky, lavory, zbytky koberců a jiných podložek), vyneseno bylo rovněž veškeré dřevo.

V jeskyni Rubešově jsme vyčistili prostor před jeskyní a v prvním dómu od odpadků. Průkop do zadních částí jeskyně je zavalen.

V Suchánkově propasti jsme vyčistili horizont pod prvním stupněm od pozůstatků po výkopových pracích (hřeby, kramle, kabely, sklo, karbid, plechovky). Ve druhém stupni je zřícená zapažená stěna, z níž trčí zbytky výdřevy. Pro sestup je potřeba další lano a vystrojení po protější stěně. Rovněž pro výstup do okna je zapotřebí nového vystrojení. Do propasti se tedy vydáme v brzké době ještě jednou, akci pravděpodobně spojíme s revizní návštěvou jeskyně Malého psa (ve stěně vedle Černého komína) kde se rovněž v 80. letech kopalo. Také jsme se dohodli na revizní návštěvě horního patra jeskyně Osmnáctky, kde se kdysi taktéž bádalo. No a když budeme v tom a máme Mezinárodní rok jeskyní a krasu, tak uvažujeme o revizi i v j. Řečišti, resp. v původním vchodu, dále v propasti Vinšulka, v j. U jezevce a u Žida.

V odpoledních a večerních hodinách jsme rovněž započali s odkryvem starého smetiště na hraně Pustého žlebu, nedaleko naší základny. Podařilo se naplnit čtyři veliké pytle starým odpadem – sklem, plechovkami od barev, spousty lahví od motorového oleje (!!!), plastů, starého nářadí, pozůstatků kol apod. Práce zde budou průběžně pokračovat, obáváme se, že nejsme ani v půlce.

Zapsal Zdeněk Motyčka