Konstantní přítok – II. akce

Říká se, že na Velký pátek se otevírají skály. Tak jsme se toho rozhodli využít a navázali na předchozí přípravnou akci na Konstantním přítoku v Amatérské jeskyně. Dnešním cílem už bylo hledání dalšího pokračování ze dna Velkého dómu.

Před ponorem (Foto T. Svoboda)

Oproti minulé akci jsem si dnes vzal celkem tři lahve o objemu 12 l. Jednu z nich jsem použil pouze jako postupovou a zanechal jsem ji ve Velkém dómu. Po navázání nové šňůry už jsem pokračoval do místa, které jsem si vytipoval při minulém ponoru. Po překonání úžiny mezi napadanými bloky už nic nebránilo dalšímu pokračování.

Pokračování mezi skalními bloky na dně Velkého dómu (Foto J. Sirotek)

Chodba postupně spadla až do maximální hloubky 41,8 m, kde se mi zdálo, že už by se mohlo jednat o koleno sifonu. Charakter chodeb je podobný jako ve vstupní mělké části. Tlakové kanály se střídají s puklinami. Směr je pořád přibližně stejný, tedy na SSV. Natáhl jsem cca 100 m nové šňůry a ponor ukončil v hloubce 35 m ve větší prostoře.

Chodba pokračuje v hloubce 35 – 42 m (Foto J. Sirotek)

Cestou zpět jsem se snažil mapovat, ale díky takřka nulové viditelnosti jsem to musel vzdát. Ve Velkém dómu jsem nabral stage a pospíchal ven. Po cestě jsem ještě vyřezal poslední zbytky starých šňůr. Celý ponor trval 76 minut.

Profil ponoru

Video z akce:

A tady ještě několik fotek z celé akce: