Potápění v Konstantním přítoku

V sobotu jsme se po mnoha letech vrátili k potápění v Konstantním přítoku. Jedná se zatím o jediný, barvícími pokusy potvrzený, vývěr tzv. západních přítoků z oblasti Suchdolských plošin. V 80. letech zde potápěči ZO ČSS 6-09 Labyrint objevili cca 350 m chodeb, které končí volnou hladinou ve větší prostoře. Pokračování z ní vede pravděpodobně v hloubce přes 30 m.

Revizní ponory na Konstantním přítoku jsme dělali před skoro 20 lety společně s R. Husákem ze ZO ČSS 6-09 Labyrint. Natáhli jsme znovu šňůru až nakonec a pokusili jsme se s trimixem potopit se na dně Velkého dómu. Dosáhli jsme tehdy hloubku okolo 30 m, ale další postup jsme museli odpískat díky nulové viditelnosti – viz zpráva o ponoru. Poté zůstal Konstantní přítok ležet ladem a věnovali jsme se potápění na Stovce a v Dolním jezírku.

Motivem k návratu byl náš zájem o západní přítoky Punkvy. Když jsme loni na podzim udělali průzkum ponorů, je potřeba se na to podívat i od vývěru. Na první akci se nás sešlo více než dost (Honza, Kajman, Brtníci v počtu 3 a Tomáš Svoboda ze ZO ČSS 6-22 Devon se dvěma pomocníky).

Před vstupem do jeskyně (Foto T. Svoboda)

Transport proběhl bez problémů, Punkvu jsme přešli bez nabrání do holínek. První ponor na revizi šňůr byl naplánován jako sólový a do vody se tedy chystá jen Honza. Vše je připraveno a ve 12.30 se Honza zanořuje.

J. Sirotek před ponorem v Konstantním přítoku (Foto T. Svoboda)

Ve vodě je celkem hodinu. Podařilo se mu opravit vyvázání šňůry až do Velkého dómu a dokonce i nakouknout směrem dál. Ve svislé puklině dosáhl po překonání skalních bloků hloubku 27 m, ale pokračování bylo neprůlezné. Cestou zpět ve dně dómu ale našel další otvor, kterým by se mohlo pokračovat. Vzhledem k omezenému množství vzduchu (použité lahve 2 x 7l) bude toto pokračování muset počkat na příště.

Profil ponoru

Cestou zpět ještě Honza částečně vyřezal staré šnůry a na minutu přesně se po hodině vynořil. Ostatní šli mezitím na exkurzi po jeskyni. Balení proběhlo v rychlosti, následované skupinovým fotem a návratem ven. Vyhodnocení proběhlo u řízku U Němců.

Účastníci akce (Foto T. Svoboda)

Kompletní fotogalerii z akce lze nalézt na stránkách klubu Alkyon včetně odkazu na krátká videa.