Konstantní přítok – III. akce

V sobotu 14.5.2022 proběhla letos v pořadí již třetí potápěčská akce na Konstantním přítoku  v Amatérské jeskyni. Cílem bylo zmapovat objevy z minulé akce a pokusit se proniknout o kus dál.

Zajištění logistiky se ochotně ujali opět kamarádi ze ZO ČSS 6-22 Devon (T. Svoboda, P. Barák, L. Barák a 3 další kolegové). Do jeskyně lezeme v 9.30. Tomáš s Petrem současně plánují výcvikový ponor v podzemním výběru Punkvy. Protože nás bylo 8 a měli jsme celkem 15 vaků a nechtělo se nám cestou tam chodit na dvakrát, museli jsme každý vzít dva. Nízké vodní stavy pokračují, Punkva již téměř neteče a v Bahňáčích se skoro práší.

Vyschlé koryto Punkvy (Foto J. Sirotek)

Ponor v Konstantním přítoku byl opět sólový s konfigurací 3 x 12 l vzduch / 270 bar.  Kromě mapování mám v plánu vynořit se ve Velkém dómu a podrobně prohlédnout volnou hladinu. Vynořil jsem se tu jen jednou s Radkem Husákem a vůbec si to nepamatuji. Cestu už mám po předchozích 2 ponorech naplavanou a tak se za 20 minut vynořuji ve Velkém dómu. Volná hladina má rozměry zhruba 4 x 6 metrů. Na sz. straně je šikmý svah, na jehož vrcholu (cca 5 m nad hladinou) lze tušit pokračování chodby. Při troše štěstí by se tam dalo volně vylézt. Ve stropě je pak ještě vidět ústí komínu.

Před podzemním vývěrem Punkvy (Foto J. Sirotek)

Zapínám kameru Gopro a vracím se k vyvázání šňůry v hloubce 15 m. Nechávám tu stage a začínám mapovat. Mám možnost si v klidu prohlédnout prostory objevené při minulém ponoru. V koleně sifonu v hloubce 42 m cítím lehké dusíkové opojení, ale uklidňuji se pečlivým měřením. Na konci šňůry v hloubce 35 m balím mapování a navazuji buben s novou šňůrou.

Mapování pod vodou (Foto J. Sirotek)

Minule jsem se bál, že pokračování v hlavním směru bude zavřené, ale naštěstí se chodba za rohem zase otevírá. Dno je pokryté krásně omletými valouny, které signalizují, že jdu proti toku vody. Chodba zase klesá až do -43 m. Po cca 30 m jsem ve větší prostoře. Sifon vypadá, že pokračuje vlevo pod kulisou, ale profil je značně zmenšený nahrnutými valouny. Druhá možnost pokračování vede strmě vzhůru komínem, který ale také není bůhvíjak velký. Vyvazuji šňůru a obracím se zpátky. Na počítači začíná rychle naskakovat dekomprese a protože mi lehce zatéká do obleku, nechci tu vymrznout.

Možné pokračování sifonu (Foto J. Sirotek)

Cesta zpátky jde hladce. Oproti minulé akci jsem si koncové partie zbytečně moc nezkalil. Ve Velkém dómu si beru stage a začínám pomalu s výstupem. Od hloubky 10 m mě počítač nutí dělat zastávky. Nejvíc se zdržím v mělkém místě, kde se chvíli plave v hloubce 2,5 m. Trošku to musím ohulit a přerušit přes 20 minut dlouhou plánovanou zastávku ve 3 m. Počítač to přežil, i když si neodpustil další minuty jako penále. Ty jsem ho ale nechal absolvovat samotného, pověšeného na šňůře ve vstupní úžině. Z vody jsem ho tak vytáhl až pár minut po vynoření. Cestou jsem ještě odebral vzorek písku za rozdvojením.

Profil ponoru

Celková doby ponoru byla 90 minut. Spotřeba 270/270/270 -> 160/130/100. Zmapoval jsem přes 70 m nových chodeb. Při příští akci bude potřeba jít ve dvou a zkusit vylézt do chodby nad hladinou ve Velkém dómu.

Kluci se mezitím vynořili z Punkvy, kde natáhli 120 m nové šňůry. Balíme věci. Zpátky jde většina nosičů na dvakrát. Venku jsme všichni včetně všech batohů ve 14.00.

Mapa nově objevených prostor z minulé akce