Konstantní přítok – IV. akce

V sobotu 21.5.2022 jsme pokračovali v exploracích v Konstantním prítoku v Amatérské jeskyni. Naším cílem bylo tentokrát prozkoumat ústí chodby nad volnou hladinou ve Velkém dómu.

Na rozdíl od minulých akcí jsme tentokrát do jeskyně (opět s pomocí kamarádů ze ZO ČSS 6-22 Devon) odtransportovali výbavu pro dva potápěče. Ještě před samotným ponorem přeměřujeme kontrolně polygon mezi Podzemním vývěrem Punkvy a Zdaním jezerem kvůli ověření rozdílu výšky hladiny Punkvy a hladiny vody v Konstantním přítoku. Ta je skutečně cca o 1 m výš. V jeskyni pořád panují relativně nízké vodní stavy a Punkva skoro neteče.

Před zanořením (Foto T. Svoboda)

Do vody jde Honza s Kajmanem. Na flašky připevňujeme lano a smyčky a pak už se nořím do chladné, ale opět křišťálově čisté vody. První jde Kajman, aby si mohl prohlédnout vstupní část. Natáčím něco málo videa na Gopro. Od vidličky, kde se odbočuje šňůra do paralelní chodby se střídáme a já se pouštím do přeměřování polygonu. Měřím skoro až do Velkého dómu. Cestou musíme ještě na jednom místě opravit přetrženou šňůru. Mapování nás zdrželo a tak se vynořujeme cca po hodině ve vodě ve Velkém dómu.

Po cestě do Velkého dómu (Foto J. Sirotek)

Marně hledáme dobré místo na vyvázání šňůry na hladině. Všechny výčnělky jsou nestabilní a mizí v hlubině pod vodou. Nakonec se musíme spokojit s historickým vyvázáním, cca 1 m pod hladinou. Kajman tam postupně věší obě mé flašky. Oproti očekávání z minula, že bychom se mohli pokusit vylézt do okna v severní stěně dómu, se toto jeví jako neschůdné. Pro postup vybíráme chodbu v jižním cípu dómu. Navazuji si na sebe lano a za značného funění se začínám sápat po strmém hlinitém svahu.

Vstupní partie sifonu (Foto J. Sirotek)

Ve výšce cca 7 m nad hladinou dosahuji horizontu. Chodba bohužel po pár metrech končí. Mírný náznak pokračování je plně vyplněn hlinitými sedimenty. Je tu něco málo krápníkové výzdoby. Nabírám tedy aspoň vzorek sedimentů a po uvázaném lanu se spouštím po laně zpět na hladinu, kde na mě čeká zmrzlý Kajman.

Pohled z prozkoumané chodby do Velkého dómu (Foto J. Sirotek)

Nastrojuji na sebe zpátky flašky. Před zanořením Kajman zjišťuje, že ztratil ploutev. Marně se jí snažím hledat ve zkalené hlubině Velkého dómu. Nakonec ploutev sama zázrakem vyplavala a tak se můžeme vydat na návrat.

V. Kaman na volné hladině ve Velkém dómu (Foto J. Sirotek)

Cestou zpátky ztrácí Kajman ploutev ještě jednou, v místě kousek od vynoření, a tak ji nechává svému osudu a plave ven s jednou ploutví. Celkem jsme ve vodě strávili 2,5 hodiny. Z toho jsou už značně nervózní nosiči, čekající před sifonem. Vyprávíme jím výsledky a pak už rychle balíme všechny věci a spěcháme ven.

Akce se zúčastnili J. Sirotek, V. Kaman, J. Gajdošík, L. Ondrouchová, T. Svoboda, T. Jakubec a dva další pomocníci.

Účastníci akce. Zleva: T. Svoboda, J. Sirotek, ?, J. Gajdošík, V. Kaman, ?, T. Jakubec, L. Ondrouchová (Foto T. Svoboda)