Vodojemy na Žlutém kopci s Mladým jádrem

20. 2. 2023 se téměř kompletní mladé jádro vydalo na komentovanou prohlídku vodojemů na Žlutém kopci. Nacházejí se zde tři vodojemy, které byly vystavěny postupně mezi lety 1869-1913.

První vodojem (foto: Barbora Sirotková)

První z nich o rozměru 45×45×6 m byl dokončen v roce 1872 na návrh Thomase Docwryho. Je vystavěn z pálených cihel a hned po vstupu vás ohromí pravidelnost sloupů které podepírají klenuté stropy. Díky symetrii celý působí jako optická iluze.

Druhý vodojem (foto: Barbora Sirotková)

Druhý vodojem obdobného vzezření byl dostavěn v roce 1900. Je o něco větší (45×70×6 m), spíše než symetrií je působivý svou rozlehlostí. Poslední je celý betonový. Byl vystavěn okolo roku 1913. Ten však zatím není zpřístupněn veřejnosti. Vodojemy napájela řeka Svratka v oblasti Kamenného mlýna. Voda byla následně zpracovávána v úpravně v Pisárkách. Voda z tohoto zdroje byla používaná pouze jako užitková. Roku 1997 společně se zánikem brněnského textilního průmyslu zmizelo také využití pro vodojemy. Po ukončení provozu si už na lukrativní místo brousili zuby developeři, ale naštěstí byla tato unikátní technická zajímavost zachráněna prohlášením za kulturní památku v roce 2019. Celkově můžeme prohlídku jen doporučit, pokud tedy seženete vstupenky.

Zapsal: Martin Ondrouch