Expedice Banski Suchodol

Jako jediný český zástupce jsem se 27. 8. – 1.  9. 2023 připojil k bulharským kolegům na expedici do vysokohorských jeskyní nad Banskem, které spadají do národního parku Pirin.

Po příletu do Sofie jsem se společně s 2 Bulhary vydal na 6 km dlouhou cestu do tábora, která nám kvůli těžkým batohům trvala přes 7h (koňský transport jsem kvůli letu nestihl). Tábor se nachází 2260 m. n. m., na místě bývalého lyžařského bivaku.

Tábor pod vrcholem Banski Suchodol (foto: P. Š. Janíček)

První den se nesl ve znamení aklimatizace a hledání zdroje vody, kterou jsme brali z tajícího ledovce. Odpoledne jsme pokračovali hledáním potencionálních vchodů do systému 9-11 (pojmenováno podle pořadí objevení vchodů). Práce to není lehká, celá oblast je plná kamení.

Získávání vody z tajícího ledovce (foto: P. Š. Janíček)
Tání ledovce Banski Suchodol (Google maps, Google Earth, Mapy.cz)

V úterý měla být podle předpovědi silná bouřka, dopoledne jsme proto věnovali zabezpečení stanu a transportu osobních věcí a elektroniky v barelech do polozapuštěného přístřešku do země, který slouží jako sklad. Jaké ale bylo naše překvapení, když žádná bouřka nepřišla. Ve zbývajícím čase se nám povedlo odkopat sníh a objevit tak malou jeskyni s ledovou výzdobou.

Nově objevená jeskyně “Bouřka” (foto: P. Š. Janíček)

Až čtvrtý den jsme se konečně dostali do hlavního systému 9-11. Cílem bylo se dostat do druhého většího dómu, pořídit fotodokumentaci a odebrat vzorky bakterií pro Národní laboratoř pro tuberkulózu. Z plánované cesty jsme se ale kvůli chybějícímu lanu a kotvení dostali jen cca do ¼ plánované cesty. Nicméně vzorky se nám odebrat povedlo, stejně jako zdokumentovat první dóm se sněhem a ledem.

Tim Brauchle odebírá vzorek vody pro Národní laboratoř pro tuberkulózu v Sofii (foto: P. Š. Janíček)
Dóm s ledem a sněhem v jeskyni 9-11 (foto: P. Š. Janíček)

Expedice ale musela být kvůli špatnému počasí a nedostatečnému počtu jeskyňářů předčasně ukončena. Ve čtvrtek jsme proto sbalili tábor a vydali se tentokrát na mnohem příjemnější cestu dolů, kde se všemi zavazadli pomohli 2 koně.

Transport s koňmi (foto: P. Š. Janíček)

Dole v Bansku jsme se ještě potkali se správci parku a zatím alespoň slovně předali výsledky expedice. Den v Bansku jsme zakončili společnou večeří s místním speleozáchranářem.

Poté jsme se přesunuli do Sofie, kde jsme předali vzorky do laboratoře. Ve zbývajícím čase jsme ještě navštívili jeskyně Temnata a Zidanka, kde jsme zdokumentovali nedávné objevy.

Předávání vzorků (foto: P. Š. Janíček)
Nově objevený dóm v jeskyni Zidanka (foto: P. Š. Janíček)

Expedice se zúčastnili: Konstantin Stoitchkov, Mihail Hadzhitodorov, Petr Šimon Janíček, Tim Brauchle, Trayana Hadzhitodorova a Svetlin Zhelyazkov.

Zapsal: Petr Šimon Janíček