Traverz Sloupsko-šosůvské jeskyně – Výtok Punkvy

V neděli 15. 10. 2023 se nám po mnoha letech podařilo uskutečnit zajímavou akci, během které dva speleopotápěči prošli celou podzemní trasu Sloupského potoka a říčky Punkvy od ponoru do vývěru.

Trasa traverzu (Mapa: J. Sirotek)

Do Sloupských jeskyní jsme vlezli přesně načas v 7.00 za hlasů zvonů sloupského kostela. Za doprovodu několika novinářů jsme proběhli jeskyní a sestoupili Palmovou propastí na hladinu Sloupského potoka. Včerejší bouřka a intenzivní déšť se projevil poměrně značným nastoupáním hladiny. Kdyby bylo ještě o metr víc, asi bychom to museli odpískat.

První tým před vstupem do Sloupsko-šošůvských jeskyní (Foto: J. Šanda)

Po opravě čelovek obou potápěčů jsme se s Petrem Chmelem v 9.15 zanořili do členitého sifonu, kde nebylo vidět vůbec nic. Díky zvýšené hladině splynuly 7. a 5. sifon v jeden, ale naštěstí neporušená šňůra vedla skoro až na hladinu v Novém Sloupském koridoru, kde nás čekala druhá skupina podpůrného týmu. Přehopkali jsme hlavní chodbu až ke 4. sifonu, kde jsme si dali malé občerstvení a čaj nalitý do speciálních hrníčků od Lenky a Merkaptana.

U 7. sifonu v Palmové propasti (Foto: J. Šanda)

Ve třech dalších sifonech jsme museli natahovat novou šňůru, 4. sifon dokonce trošku prokopat. Mezi 3. a 2. sifonem jsme díky povzbuzování od holek nabrali tempo a dlouhou suchou chodbu mezi 2. a 1. sifonem jsme prosvištěli bez odpočívání. V 1. sifonu zůstala ještě prastará šňůra od Labyrinťáků z roku 1989.

Vynoření z 5. sifonu v Novém Sloupském koridoru (Foto: J. Bartošek)

Na konci Sloupské větve jsme se vynořili s časovým náskokem, ale podpůrný tým nás tu už čekal. Odstrojili jsme potápěčskou výstroj, vypili další termosku čaje a vydali se na pouť Sloupskou větví Amatérské jeskyně. Turbína spokojeně hučela a vodní stavy v jezerech byly nízké. Před prvním jezerem jsme shodili suché obleky a dali oběd.

Transportní tým na konci Sloupské větve v Amatérské jeskyni (Foto: P. Š. Janíček)

Plánovaný časový harmonogram fungoval jak na drátkách a tak se 14.15 vydal na cestu dlouhý had nosičů přes celou Amatérku až na Punkvu do Východní Macošské větve.

Transport přes Amatérskou jeskyni (Foto: J. Sirotek)

Punkva skoro netekla, včerejší dešťě se tu ještě neprojevily. Našli jsme v pořádku nachystané flašky na Předmacošský sifon i připravené plechovky Plzně na občerstvení potápěčů i nosičů. Převlíkli jsme se do suchých podobleků a znovu se navlékli do sucháčů. Nasadili jsme ploutve, nacvakli flašky a vydali se do posledního a nejdelšího sifonu vedoucího do Červíkových jeskyní v Macoše.

Před zanořením do Předmacošského sifonu (Foto: T. Svoboda)

Bylo to asi jediné opravdu hezké potápění z celé akce. Místy bylo vidět skoro pět metrů. Když jsme začali stoupat posledním komínem, bylo jasné, že se celá akce podařila. Na hladině pár fotek a televizních záběrů a už se spustil kladkostroj na vytahování flašek. Po 11 hodinách v podzemí jsme vylezli do přitmí propasti Macocha, kde jsme před dvěma týdny sledovali historický sestup Lazara a Štefana. Na platu nás čekali blízcí, přátelé a členové podpůrného týmu, kteří mezitím stihli vylézt z jednotlivých částí systému Amatérské jeskyně.

Rozhovor pro ČT na dně Macochy (Foto: J. Šanda)

Na přání Selima jsme symbolicky absolvovali ještě poslední úsek a to vodní plavbu. Ne na lodičce, ale pěkně jsme to s flaškama odkopali na ploutvích. Asi to byl nejheroičtější výkon celé akce, protože vodní plavba má skoro půl kilometru. A pak už se slavilo, bouchala se šampáňa a všichni jsme se radovali, že se nám to všem společně povedlo.

Na vodní plavbě (Foto: J. Šanda)

Nápad na traverz byl starý osmnáct let a vznikl hned po proplavání posledního sifonu mezi Amatérskou jeskyní a Palmovou propastí ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Tento nápad by však nikdy nešel uskutečnit bez mohutného a skvělého podpůrného týmu složeného z více než 40 jeskyňářů z celkem 13 základních organizací, které sdružuje Česká speleologická společnost. Na akci se podíleli speleologové z těchto ZO: 1-05 Geospeleos, 1-10 Speleoaquanaut ZO,  6-08 Dagmar, 6-09 Labyrint, 6-10 Hluboký závrt, 6-14 Suchý žleb, 6-15 Holštejnská, 6-17 Topas, 6-19 Plánivy, 6-20 Moravský kras, 6-22 Devon, 6-25 Pustý žleb, 6-28 Babická speleologická skupina.

Závěrečné skupinové foto (Foto: J. Šanda)

Moc všem děkuji za obrovské nasazení a skvělou týmovou práci. Speciální dík patři paní Hasoňové ze Sloupsko-šošůvských jeskyní a Hynkovi Pavelkovi z Punkevních jeskyní za zázemí ve veřejnosti přístupných částech jeskyně. A také díky všem, co jste nás podporovali na dálku. Hlavně ale děkuji mé milované ženě Veronice za její podporu a pochopení pro podobné bláznivé nápady. Jo a Plániváci prý chystají traverz Bělovodské větve, takže se bude na co těšit…