Banát 2023 (15.-19.11.)

Čas plyne jak voda, to jsme si uvědomili při výletu ke Kulhavé skále v Banátských kopcích, nedaleko české vesnice Svatá Helena. Zavzpomínali jsme na objevování jeskyně Jasanka a při prohlížení fotek nám datum pořízení připomnělo, že je to rovných 15 let, co jsme na tomto zařícenému vývěru, v roce 2008 započali práci.

Hlavní postupy přišly v letech 2011 a 2012, kdy se celková délka zmapované jeskyně Jasanka zastavila na 2,1 km. Zastavujeme se u vchodu a nevynecháme návštěvu jeskyně ve Vranovci (Pestera din Valea Ceuca) a s úsměvem si člověk uvědomuje, že poster naučné stezky na kraji vesnice, věnovaný jeskyni Jasanka, si místní lidé spojili s touto jeskyní a posílají sem turisty. Jeskyně Jasanka nikdy turisticky dostupná nebude, neboť má ve vstupních částech 2 sifony, což je jistá přírodní uzávěra.

Další dny nám podzimní počasí neumožňuje pěší výpravy, a tak měníme program na autoturistiku. Plavíme se trajektem spojujícím rumunskou Moldavu a srbský Golubac přes Dunaj. Cestou po srbském břehu navštěvujeme muzeum Lepenski Vir, kde velkým proskleným pavilonem přikryli vykopávkami odkryté pravěké sídliště vyspělé kultury, která zde pobývala v sedmém a šestém tisíciletí před naším letopočtem. Samotný archeologický průzkum byla jistě velmi napínavá práce, neboť v promítaném dokumentu se v ústech archeologů střídají cigarety a jablka. Lokalita je srbskou národní památkou. Potom už pokračujeme za naším hlavním cílem: město Majdanpek a u něj turisticky přístupná jeskyně Pečina Rajkova.

Protože není už turistická sezona, jeskyně je uzavřená, ale na zavolání ochotně přijíždí průvodce a jeskyni nám otevírá a zapíná světla. Zpřístupnění této jeskyně má svůj originální styl, procházíme ji samy bez průvodce. Což nám vyhovuje asi nejlépe, protože poslouchat v kdoví jakém jazyce, jak se který krápník jmenuje, protože v něčí fantazii to tak vypadá, asi po těch letech jeskyňařiny nepotřebujeme. Mapa s popisem jsou na posteru ve vstupním dómu zvaném Ježeva Dvorana. Rumunský o hodinu posunutý čas nám dělá potíže, aby nám neujel trajekt zpátky, zbytečně spěcháme a pak prostojíme hodinu v přístavu a na celnici.

Třetí den se trochu s polednem lepší počasí. V noci ve vyšších polohách napadl sníh. Jdeme navštívit údolí pod Krakolezí s jeskyněmi Potok a U lomu. Z vyvěraček vytéká mnoho vody, poslední deště se projevily, takže původní plány prohlídky těchto jeskyní vzaly za své.

Miniexpedice Banát 2023 se zúčastnili Kajman, honza, Anděl, Šárka a naši nejmladší Ondra, Nicolka a Vojtíšek.