Shaanxi 2024

Do Číny jsme se letos vypravili v sestavě Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek, Adam Pyka, Libor Matuška, Radoslav Husák, Vojtěch Pazderka, Michal Filippi a nováček Vít Musil z Rudické skupiny. Po přesunu letadlem z Vídně do pekingu a z Pekingu do Xianu jsme zbytek cesty do Hangh-Zhongu absolvovali minibusem s řidičem Pandou. Bydlení bylo opět zajištěno na základně čínských kolegů. Po nezbytném úvodním ceremoniálu jsme se rovnou pustili do bádání.

První dva dny jsme se soustředili na průzkum nejnadějnějších lokalit. V Heiwodongu se podařilo sestoupit 50 m hlubokou studnou a po překonání krátkého meandru jsme vypadli do mohutného Eiffelova dómu, ze kterého pokračuje mohutný horizont. Během prvních dvou akcí se podařilo objevit a zmapovat cca 600 m nových chodeb a pořídit základní fotodokumentaci a vytipovat místo na bivak. 

Úvodní ceremoniál (Foto: archiv J. Sirotka)

Zároveň probíhala prolongace jeskyně Diaodong (Nikita), kde platilo, co metr chodby, to metr lana. 

Zhoršené počasí vedlo k omezení aktivit v Heiwodongu a nastoupily povrchovky. Při první z nich byla zdokumentována krátká jeskyně, či spíše portál Kopřivová. Vrátili jsme se také do Wokodongu, kde jsme objevili cca 230 m nových prostor zakončených sifonem. Vše zmapováno a vyfoceno. Druhá dvojice mezitím provedla prvotní průzkum jeskyně Taipingdong, která už od počátku slibovala velké objevy.

Heiwodong (Foto: R. Husák)

 Vrátili jsme se také k loni nově identifikovaným vchodům a prozkoumali jeskyně/propasti Smeťák, Cypřišový ponor a Hlubokou, bohužel bez významnějších postupů. Vše končilo zasedimentováním hned pod vstupními šachtami.

Průzkumy v Nikitě poznamenala nešťastná událost, kdy Mattesovi ujela noha v jednom z mnoha traverzů a při pádu do osobní smyčky si zlomil dvě žebra. Naštěstí byl schopný sám vylézt z jeskyně.

Studna v Heiwodongu (Foto: J. Sirotek)

Nadějné postupy během několika akcí v Taipingdongu bohužel zastavil sifon podobného charakteru jako v Guaindongu. Radek alespoň pořídil pár fotek a jeskyně byla zmapována. 

Diaodong – Nikita (Foto: J. Sirotek)

Během jedné z akcí jsme dokončili průzkum a dokumentaci Propasťovitého propadání, jeskyně, kterou nám loni ukázali Číňani. Jejich poslední metu jsme překonali jen o pár desítek metrů, kde další postup zastavil sifon. Dominantou této jeskyně je 160 m hluboká šachta.

Wokodong (Foto: R. Husák)

Počasí se začalo umoudřovat a tak nastalo plánování finální útočné akce spojené s bivakem do Heiwodongu. V místních obchodních centrech jsme dokoupili chybějící vybavení a jídlo. Na bivak se vypravila čtveřice jeskyňářů s doprovodem dalších dvou, kteří pomohli s transportem. Bivak jsme rozbili na vysuté terase v dómu Tří řek. během celodenní explorace jsme postoupili směrem po proudu o dalších několik set metrů až do dómu Moria, který je vyplněn hrůzostrašným závalem obrovských skalních bloků. Další postup byl možný jen s nejvyšší opatrností, kdy se nám podařilo proslaňovat cca 50 m hluboko zpět na aktivní tok. Jeskyně dále pokračuje další mohutnou šachtou. Během mapování byla zdokumentována i jedna odbočka z přítokem. byla pořízena kompletní fotodokumentace nově objevených prostor.

Taipingdong (Foto: R. Husák)

A jak už to na expedicích chodí, poslední den se podařilo objevit a zahájit průzkum nové jeskyně s mohutným průvanem – Fenzidong (Větrná II). Zbýval už jen závěrečný večírek a nezbytná konference a po 16 dnech pobytu se zase vracíme domů. Celkem se během letošní expedice podařilo objevit a zmapovat více než 5 km nových chodeb.

Heiwodong (Foto: J. Sirotek)