Jarní úklid krasu

V sobotu 13.4.2024 proběhla již tradiční akce Úklid krasu, které se pravidelně účastníme. I když jsme se letos přihlásili, že bychom rádi uklízeli domovský Pustý žleb, nakonec nám byly přidělené jiné lokality a to silnice od Brouška ke Kaštanu a silnice Nové Dvory – Vavřinec.

Díky hojné účasti jsme se mohli rozdělit na dvě skupiny a to starce (Broušek – Kaštan) a mladé pod vedením Zdenála (Nové Dvory – Vavřinec). Práce šla oběma skupinám hezky od ruky a podařilo se nasbírat celkem 15 pytlů odpadu. To je asi úspěch ale zároveň nehezká vizitka naší civilizace. Během víkendu jsme ještě zvládli býdat v jeskyni Jarní a vypít první jarní bečku piva na boudě.

Celkem jsme letos posbírali 15 pytlů odpadu (Foto: J. Sirotek)