Šachta Za Evropou a Indií zabezpečena

V únoru 2017 pokračovala činnost v šachtě Za Evropou a Indií zabezpečením pomocí betonových zdí a skružemi.

Byla to náročná činnost, hlavně transport a osazení skruží, které se musely kvůli úzkým vstupním profilům řezat na tři díly. Vzniklé prstence se skládaly na sebe a obsypávaly vytěženým materiálem. Na třech místech se musela šachta zpevnit betonováním. Během srpna bylo dílo dokončeno osazením 24 metrů ocelových žebřů. Tedy vstupní část zřícené šachty je obnovena a činnost se přesune do dalšího stupně, kde bude nutné nahradit přes 50 let staré žebře.