Medúza 2017

Druhá půlka srpna patří již 14 let expedici Medúza která se zaměřuje na planinu Dalovica a jeskyni pod ní, na severu Černé Hory. Odjezd se nesl v duchu, že se jede jen něco dokončovat, neboť nápady na další výpady docházejí. Po návratu je to všechno jinak.

Akce se nejvíce zaměřila na tvorbu nové mapy jeskyně. Celý tento nápad má počátek při expedici 2014, kdy nás vysoké vodní stavy nepustili za koncové sifony. Po další expedici v roce 2015 při objevech dalšího pokračování za koncovými sifony, jsme si ještě víc uvědomili nutnost vytvořit novou mapu. Nově objevené pokračování jsme mohli jen tak přibližně přikládat k původní srbské mapě, neboť veškerá měření po válečném období bývalé Jugoslávie zůstala někde nedostupná. Původní záměr zněl natáhnout alespoň hlavní polygonové tahy, protože bylo nepředstavitelné při jedné týdenní expedici ročně zmapovat jeskyni takového rozsahu. Nové přístroje a programy značně práci urychlily a když jsme na začátku letošní expedice začali spojovat jednotlivá měření, překvapilo nás jak málo chybí.

Logo expedice Medúza 2017 (Autor V. Kaman)

Na konci expedice máme mapu 16 km jeskyně, dalších několik kilometrů zbývá jen zpracovat a napojit. Celkem nezmapováno zůstává několik spojovacích chodeb a obtokových kanálů. Odhadem délka jeskyně téměř jistě přesáhne 20 km.